Istikhara bönen (på svenska)

Fråga ALLTID Allah om vägledning! (Istikhara*)

Djâbir ibn ’Abdillâh sade: ”Profeten (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom) brukade lära oss att be [Allâh] om vägledning i alla våra angelägenheter på samma sätt som han brukade lära oss ett kapitel från Koranen. Han sade (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom): ’Om någon av er avser att göra något, låt honom då be två rak’ah [frivillig bön] bortsett från de obligatoriska bönerna, och sedan säga:

På arabiska:
”Allaahomma inni astakhiiroka bi‘ilmik, wa astaqdiroka bi qodratik, wa as´aloka min faḍlikal-‘aḋhiim, fa innaka taqdiro wa laa aqdir, wa ta‘lamo wa laa a‘lam, wa Anta ‘Allaamol-ghoyoob. Allaahomma in konta ta’lamo anna haadhal-amr – [och här nämner du den angelägenhet som du önskar vägledning i  ] – khayran lii fii (diinii wa ma‘aashii wa ‘aaqibati amrii) [eller så säger du: ‘aadjilihi wa aadjilih]   faqdorho lii wa yassirho lii thomma baarik lii fiih, wa in konta ta‘lamo anna haadhal-amra sharron lii fii (diinii wa ma’aashii wa ‘aaqibati amrii) [eller så säger du: ‘aadjilihi wa-aadjilih]  faṣrifho ‘annii waṣrifnii ‘anho waqdor liyal-khayra ḥaytho kaana thomma arḍinii bih. ”

På svenska:
”Åh Allâh! Jag ber dig om vägledning genom Din [allomfattande] kunskap, och jag söker förmåga genom Din förmåga, och jag ber Dig från Din enorma gunst [välvilja], för sannerligen är Du kapabel till allt och jag inkapabel, och Du har kännedom [om allt] vilket jag inte har, och Du är Den [Ende] Kunnige om det osedda. Åh Allâh! Om du vet att denna sak [och du nämner ditt ärende] – [och här nämner du den angelägenhet som du önskar vägledning i] – är bra för mig, för min religion, mitt liv och dess slut, [eller så säger du: i denna värld och i nästkommande] så genomför det för mig och underlätta det och välsigna det sedan. Och om du vet att denna sak är dålig för mig, för min religion, mitt liv och dess slut, [eller så säger du: i denna värld och i nästkommande] vänd mig då bort från det och vänd det bort från mig, och besluta godheten för mig varhelst det må vara och gör mig sedan nöjd [med ditt beslut].”’” 

Den som söker vägledning hos sin Skapare, som rådgör med de troende bland skapelsen och som sedan är resolut i sitt beslut kommer inte att ångra sig, för Allâh säger:
”Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till Allâh; Allâh älskar dem som sätter sin lit till Honom.” (3:159)

*Salât al-istikhârah = Bön där man ber AllÂh om vägledning. Åkallelsen kan sägas före avslutandet av bönen (d.v.s. före taslîm (hälsningen till höger och vänster sida)) eller direkt efter man har avslutat bönen. Det mest rekommenderade är dock att säga åkallelsen före taslîm.

Må Allah belöna översättarna!

#hadith #sunnah  #hisnulmuslim #istikhara #anasblogg #anaskhalifa

Er bror Anas Khalifa

Annonser

Tafsir på Surah Al-‘Asr

Surah Al-‘Asr (kapitel – 103) uppenbarades i Makkah.

Hur ‘Amr bin Al-‘As (må Allah vara nöjd med honom) var medveten om Koranens mirakel gällande denna Surah? Fortsätt läsa Tafsir på Surah Al-‘Asr

Vad är ”Tarteel” i Koranen?

Det är rekommenderat att läsa Koranen med Tarteel under alla omständigheter.

Det står följande i de olika Tafasir [tolkningarna av Koranen] om denna välsignade vers: Fortsätt läsa Vad är ”Tarteel” i Koranen?

Hur barmhärtig är Allah mot Hans tjänare?

Hur barmhärtig är Allâh, för att jag hörde att han älskar dig mer än 70 mödrar. Stämmer det? Förklara är du snäll?

Prisad vare Allâh

Allâh är Fortsätt läsa Hur barmhärtig är Allah mot Hans tjänare?

Från mig till ALLA ungdomar!

Från mig till ALLA ungdomar!

Har du någonsin sett en man vars rygg har blivit böjd, hans hår grått, hans fotsteg tunga och hans tänder avfallna? Han har svårt att be, fasta, äta och dricka. En gång i tiden var han en ung man som du. Han levde ett ungdomligt liv; han gick, spelade och underhöll sig som unga gör. Han trodde Fortsätt läsa Från mig till ALLA ungdomar!

Viktiga Grundlektioner

Grundlektioner

Av Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (må Allah visa honom nåd)

  1. Memorera öppningskapitlet (surah) i Koranen; Al-Fatiha (öppningen) och andra korta delar och suror från nr. 99 (Al-Zalzalah) till 114 (An-Naas). Varje muslim måste försöka memorera, recitera och förstå delar och/eller suror från den Nobla Koranen.

Fortsätt läsa Viktiga Grundlektioner