Fajr klagar…

Jag prisar Allah världarnas Herre och frid och välsignelse vare över Hans Sändebud, hans familj, följeslagarna och alla som följer i deras spår fram till domedagen.

Jag ville först skriva om nattbönen, om timmen då Allah nedstiger till denna himmel på ett sätt som passar Hans storhet. Jag ville skriva om den nattliga bönen, eftersom ”… den stiger med fastare steg och ljuder uppriktigare”. [Al-Muzzammil 73:6]
En av orsakerna som uppmuntrade mig att skriva om denna välsignade bön är att Ramadan är här, den saknade och mycket efterlängtade gästen. Månaden av nåd och barmhärtighet, av bön och åkallelse. Dyrkans månad.

Men med stor sorg säger jag detta och tyvärr alldeles för sant är att många av oss muslimer, inte ens ber fajr. Den obligatoriska nattliga bönen, fajr. Många ber inte den bönen. Därför vill jag nu skriva om den bönen istället. Detta skäms jag för. Det måste vara något fel på oss om jag ska skriva om fajr… det är sorgligt.

Detta är en stor svaghet och nackdel hos muslimer idag, varför? Dem första generationerna av muslimer kände inte till något som hette ”jag ber inte fajr”. Dem enda som var kända för att inte be fajr var hos leden av hycklare. Men i de troendes led, så var detta mycket främmande. Ibland hände det hos de första muslimerna att man missade fajr på grund av någon ursäkt. Kanske sjukdom eller någon annan acceptabel ursäkt. Till och med en ursäkt så brukade man vara sträng mot dem som råka missa fajr och inte låta sådant förbipassera lätt. Men att någon INTE bad fajr alls, detta existerade inte hos någon troende på deras tid.

När en man kom fram till Allahs Sändebud, fred över honom, och sade till honom: ”Allahs Sändebud! En person sov tills morgonen. [alltså denna person missade nattbönen med hade bett fajr] Då svarade Profeten, fred över honom: ”Det är en person som Shaytan har urinerat i hans öron”. [Bukhari no. 1093] Detta är en person som inte gick upp för att be nattbönen, hur tror ni det är med den som inte ber fajr alls? Detta är väldigt allvarligt, man är blyg och skäms för detta. Detta är tyvärr vår bittra verklighet som vi måste prata om.

Min älskade bror och dyrbara syster: När du sover och inte vaknar till fajr, vet du vad som händer då? Änglarna går upp till himlen och drar med sig alla namn och säger: ”Vår Herre ’den’ o ’den’ [namnger DIG] är inte där, ’den’ o ’den’ har inte vaknat för att BE fajr.”!!!

Vart är “den” o “den”? frågar Allah, som vet bäst vart han/hon är. Änglarna svarar: ”Senast vi lämnade honom låg han och sov, eller senast vi såg honom så ägnade han sig åt lek!” Allah säger: ”FÖRRÄTTA bönen [från den stund] då solen [efter att ha passerat zenit] börjar sjunka till dess att nattmörkret faller på…” [Al-Israa 17:78]

Denna vers omfattar tiderna för de fem dagliga bönerna: strax före gryningen (fajr), kort efter det att solen passerat zenit (dhur), när halva eftermiddagen gått (’asr), genast efter solnedgången (maghreb) och när natten brutit in (’isha). Koranen skall läsas vid varje bön, men här utpekas speciellt gryningsbönen (fajr) med orden qur’an al-fajr ”… och [förrätta] gryningsbönen med läsning [ur Koranen]; läsningen i daggryningen sker inför vittnen”. [Al-Israa 17:78]

Vilka vittnen? Änglarna är det som bevittnar denna bön. Men varför kallades den för ”qur’an al-fajr” och inte ”salatul fajr” i den ärade Koranen? Detta för att det var välkänt att man brukade läsa länge under just fajr, då Profeten, fred över honom, brukade förlänga läsningen under just den bönen som bevittnas av dessa välsignade änglar. Men idag om Imamen läser lite längre i fajr eller på fredagsbönen så klagar man. Om Imamen skulle läsa Surat al-Djumu’ah och Surat al-Insaan så börjar alla bakom honom hosta, klia sig, klaga och kanske inte går tillbaka till den moskén igen!! Detta för att många idag i deras böner är som Allah beskriver [förutom dem som Allah visat nåd]: ”Och då de reser sig för att be…” [an-Nisaa 4:124]. Ja, ibland så reser dem sig för att be. Men hur min Herre? ”Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak…” [an-Nisaa 4:142].

På Mohammads, fred över honom, tid fanns det en som hette Abduallah bin Ubay ibn Salool som bad fajr, han var ledaren för alla hycklare på Sändebudets tid. Men hur bad han? Han bad när han var väldigt lat och kände att det var en väldigt tung börda. Därför är dem besvärligaste bönerna för hycklarna fajr och isha’… dem ber dessa böner men med lathet och stor möda. Idag har vi muslimer som ber medan dem sover i deras böner, eller ber och efter bönens slut inte har en aning om vad imamen läst eller ens han själv läst?!! Vad är orsaken bakom detta älskade syskon?

Se på muslimerna här i Sverige någon timme efter 07:00 på morgonen. Dem trängs ute på gatorna, och för oväsen överallt… vad är det som har hänt? Människorna är på väg ut från deras hus … vart ska alla? Till deras jobb, Subhanallah! Fanns det inte några levande varelser i dessa muslimska hem två timmar tidigare? Finns det inte muslimer i något av dessa hus som tänder lampan två timmar tidigare för att vakna och be bönen? Jag vet inte hur du ska svara på denna fråga! Till denna värld, till dunya gick tusentals ut direkt utan att blinka, men dem som vaknar för att be i moskén eller att be hemma? Knappt en rad eller en person per tio hushåll som ber!!! Vad har hänt!

En broder frågade en Shaykh en dag: ”Jag gör athan i en moské men det kommer ingen till fajr, är det tillåtet för mig att stänga ner moskén för att be i jama’a i en annan moské?” Shaykhen tyckte detta var mycket märkligt och sade: ”Är det verkligen sant det du säger bror?” I chock är Shaykhen, men det är den bittra sanningen. Detta är i ett muslimskt land mina bröder och systrar.

”… och [förrätta] gryningsbönen med läsning [ur Koranen]; läsningen i daggryningen sker inför vittnen.” [Al-Israa 17:78]

Idag så sitter jag ibland och vädjar folk att börja be fajr! Snälla bror, kan du inte be fajr åtminstone en gång i veckan? Pinsamt… då man läser om en som heter Tawuus. En rättfärdig muslim som avled ca 106 år efter Hijra. Tawuus gick hem till en vän och knackade på hans dörr en sen kväll. Hans vän öppnade dörren och såg väldigt trött och sovande ut. Han sade till Tawuus: ”Besöker du mig vid denna timme?” Tawuus svarade, ”Varför inte? Jag trodde inte att någon av muslimerna sov den sista tredje delen av natten…”Den nattliga [bönen] går med stadigare steg och dess ord ljuder renare,”[Al-Muzzammil 73:6]

Dem tidiga muslimerna brukade kämpa mycket för att kunna be nattbön varje natt, dem kämpade inte för att be fajr. Fajr var ett avslutat avtal för dem, något som inte togs upp alls. Låt oss se hur dessa rättfärdiga var i deras böner på NATTEN och inte i fajr.

En liten flicka berättar och säger: ”Vi gick upp på yttertaket jag och min syster – småflickor – i den sista delen av natten, vi gick aldrig upp någon annan tid förutom den tiden p.g.a. blygsamheten”… se på vilken blygsamhet dessa små flickor har! Dem går inte upp på taket förutom vid sista delen av natten för att leka och roa sig, på natten och den sista delen av natten så att ingen kan se dem.

En natt av de nätter då dem var och lekte sprang dem plötsligt ner och sade: ”Mamma!” ”Ja, vad behöver ni?” Svarade mamman. ”Vad har hänt med den där pelaren som alltid var mittemot oss hos våra grannar? Det fanns en pelare av trä mittemot oss, vart har den tagit vägen?” Mamman skrattade och sade: ”Det där är ingen träpelare.” Flickorna undrade vad det var för något, så svarade modern: ”Det var Mansoor ibn al-Mo’tammer som brukade be nattbönen men han avled.” ”de ägnade inte mera än en kort del av natten åt sömn” [Adh-Dhariyat 51:17]

Det fanns inget som hette sömn på natten för dessa rättfärdiga människor, för att varje gång någon av dem skulle somna så kom han ihåg helveteselden och Allahs hårda straff. Då gick han upp med rädsla och fruktan för att åkalla Allah be om Hans nåd. Så fort deras ögon kände slummer så kom dem ihåg vad som väntade i Paradiset av lustgårdar och bäckar som rinner under deras slott, då vaknade dem direkt och bad Allah om Hans välbehag och Hans Paradis.

Vissa av dem grät medan hans fru låg bredvid i samma säng och inte kände att han grät. Fatimah, kalifen Umar ibn Abdul-Aziz fru säger: ”Jag tror inte det finns någon människa som var mer rädd än Umar ibn Abdul-Aziz.” Hon fortsätter och säger: ”En dag vaknade han upp från sängen skräckslagen, han gick för att be. Han grät så mycket tills han svimmade och föll ner medvetslös på golvet. Jag trodde att han hade dött av all det mycket intensiva gråtande… ”de ägnade inte mera än en kort del av natten åt sömn, och i den tidiga gryningen bad de om Allahs förlåtelse för sina synder”. [Adh-Dhariyat 51:17].

En väldigt märkvärdig Sunnah som finns hos oss – och häpna av denna märkliga, underliga och svikna Sunnan – är att du ska sova efter att böneutroparen till Fajr gör athan. Så du kan vila dig lite. Denna fråga är inte våra lärda eniga i, vet du varför?
För att vissa av dem säger: ”Detta är för dem som ber nattbönen, han bör sova vid den tiden [efter athan al-fajr] så han får vila och få kraft till bönen som kommer, fajr!” Därför är det från Sunnah att när du hör den första athan så ska du stanna upp nattbönen och sitta och göra istighfar [be Allah om förlåtelse] sedan vila en stund, eller om du ska fasta så äter du en bit mat [suhoor]. Men till vem är denna Sunna, min bror och syster! Till den som ber nattbönen.

Vissa av dem tidiga rättfärdiga muslimerna brukade vakna för att be natten, när fajr bönen utropades så la dem kohl [det är en form av mald kol som man använder] på deras ögon. Detta för att dem grät mycket i bönen, dem ville inte att spår av tårar skulle synas när dem gick till moskén. Eller när dem hörde böneutrop till fajr så höjde dem rösten för att folk skulle tro att dem nyss vaknat!! ”Eller [skulle förnekarna kunna jämställas med] den som under nattlig vaka tillber sin Herre, med pannan ödmjukt tryckt mot marken eller stående upprätt, som har det eviga livet för ögonen och hoppas på sin Herres nåd?” [az-Zumar 39:9]

Om jag frågar dig: Varför ber du inte fajr? Så svarar du: Jag sover den tiden… SUBHNALLAH! Jag har aldrig hört om en som söker Jannah som sover och inte en som rymmer från Jahannam som sover! En dotter säger till hennes far: ”Min far! Jag ser dig aldrig sova som alla andra människor.” Han sover väldigt lite. Fråga miljonären som endast somnar med piller, eller andra av dem som endast sover en eller två timmar sedan vaknar väldigt tidigt. För att åka till jobbet. Samlar miljonbeloppen där. Om jag ber någon människa idag att vakna till fajr och dem får 100 kronor eller 500 kronor extra varje gång. Eller dem får bättre jobb eller löneförhöjning, tror du att någon vaknar? Ja, utan tvekan… eftersom det är dunya som fyllt deras hjärtan: ”… Säg: ”Livets fröjder är få” [An-Nisaa 4:77].

Det är en god sak att vakna i tid för jobbet. Men vart är alla dessa tusentals muslimer som står i slutna led som om dem vore solida byggnader framför fabriken för att påbörja sina skift i fajr? Vart var dem ett par timmar tidigare bara… ”… Säg: ”Livets fröjder är få; evigheten har mer att bjuda den som fruktar Allah och [ingen] ska få lida ens den orätt som ryms på en tråd.” [An-Nisaa 4:77]

Min älskade bror, vet du om du ber fajr, och du går ut i den mörka natten, du ser bara dig själv som är därute, du hör bara dina egna fotsteg, vid den högra och vänstra sidan ser du endast skuggan av din profil. Du är på väg mot Allahs Hus för att be fajr, sömning och trött, lämnat den sköna bädden för att tillbe Allah. Vet du din belöning för detta? Profeten, fred över honom, sade: ”Den som ber isha’ i Jama’ah [bön i samling] får i belöning som om man bett halva natten och den som ber fajr i Jama’ah får belöning som om man bett hela natten.” [Bukhari och Muslim]. Han säger även, fred över honom, att man kommer vara under Allahs skydd. [Muslim]

Jag vill att ni ska läsa denna berättelse med eftertänksamhet. En liten pojke var på en islamisk föreläsning och där hörde han en hadith till Profeten, fred över honom, där han säger: ”Den som ber fajr i Jama’ah är under Allahs beskydd” [Muslim] Så oavsett vad du gör eller vad som händer så är du under Allahs beskydd och värn. När denna lilla pojke hörde detta så gick han till hans far, som hade tagit med honom till denna föreläsning, och sade: ”Vad betyder under Allahs beskydd?” Faders svarade: ”Alltså att Allah skyddar dig och vakar över dig.” Pojken blev förvånad och sade: ”Om jag bara ber fajr?” ”Ja”, sa pappan. Då sade pojken bestämt till pappan: ”Då pappa måste du väcka mig till fajr för att be i moskén.” Pappan som tyckte han var ung ännu sade: ”In sha’ Allah kheir, vi får se.” Pappan tyckte att pojken bara hade fått en liten inspiration från föreläsningen och att han aldrig skulle klara av att vakna för att be fajr, så han väckte inte honom till fajr utan väckte honom bara för skolan. Sonen vaknade och det första han frågade fadern var: ”Varför väckte du inte mig till fajr?” ”Du är en liten pojke, in sha’ Allah när du blir äldre ska jag väcka dig till fajr.” Sonen blev jättearg och sade: ”Wallahi jag ska inte gå till skolan.” Pappan sade: ”Min son, skolan!!!” Han vägrade gå till skolan, pappan försökte tvinga honom men han vägrade bestämt.

Pappan tyckte det var mycket märkligt hur hans son betedde sig och vilken stark vilja för bön han hade fått. Dagen därpå så väckte pappan sin son för att be fajr – inte för att han är rädd om att hans kan missa bönen, utan rädd att han missar skolan – och sade: ”Min son, vakna det är dags för fajr nu.” Så sonen vaknade snabbt och gick med hans far till moskén för att be fajr i samling med andra muslimer, sedan efter bönen så sade sonen till pappan: ”Är jag nu under Allahs beskydd?” Pappan svarade: ”Ja, du är under Allahs beskydd.” Någon timme senare gick pojken upp för att gå till skolan. När han kom in klassen så sade läraren: ”Vem har gjort gårdagens läxa?” Läraren upptäckte att det var ett par elever frånvarande så han ställde upp dem på en linje för att bestraffa dem för deras skolk och frånvaro. Bland dem fanns pojken som bad fajr i moskén. Han började bestraffa elev efter elev tills han kom fram till pojken. Pojken sade till läraren: ”Mig kan du inte slå, ändå om du vill!” Läraren sade chockande: ”Vad har flugit in i dig?” Du kaxar dig över en lärare och tror dig över en lärare. ”Du är som alla andra elever som skolkar, du ska få stryk.” Pojken sade bestämt: ”Nej, MIG kan du inte slå.” ”Varför?”, sade läraren. Pojken svarade: ”För att Profeten, fred över honom, sade: ”(Den som ber fajr i Jama’ah är under Allahs beskydd) och jag bad fajr idag i Jama’ah så jag är under Allahs beskydd och Allah vakar över mig.” Läraren skrattade och sade till eleven: ”Du har rätt, du är under Allahs beskydd idag och jag kan inte och kommer inte att slå dig.”

”… och [förrätta] gryningsbönen med läsning [ur Koranen]; läsningen i daggryningen sker inför vittnen”. [Al-Israa 17:78]

Det är autentiskt återberättad att den som vaknar till dyrkan och åkallelser vaknar pigg och fräsch. Man märker ibland hos vissa bröder och systrar att dem alltid är muntra och pigga på morgonen när alla andra är sura och nere. Det är för att dem ber fajr och sen sitter kvar och läser lite Koran och åkallar Allah. Dem vaknar till dyrkan och lämnar huset i dyrkan av Allah den Mäktige. Sedan så går dem till skolan eller jobbet, pigga och fulla av vitalitet. Fajr… vilken gåva för den som tillåts att be den av Allah och vilken skam för den som berövas och förbjuds den bönen.

En bror frågade mig: ”Om dhur är inne och jag inte har bett fajr, är det tillåtet för mig att be fajr innan sen dhur?” Jag tänkte en stund innan jag svarade och allt jag kunde säga var: ”Subhna Allah, Subhna Rabbi! Har du inte bett fajr ända fram till dhur? Vart har du hållit hus?” Han svarade: ”Jag vaknade lite sent och var sen till skolan, så jag gick snabbt till skolan och hann inte med fajr…” ”Allahu Akbar, du föredrar skolan innan Fajr bönen? Vad kommer att hända dig om du dör vid den stunden, om Allah sliter av din själ!” Profeten fred över honom, säger: ”Lämna inte avsiktligt/medvetet en enda förpliktad/skriven bön.” [Ibn Majah nr 4034] Att lämna bönen medvetet betyder här, att man vet att fajr exempelvis är 05:40 och att den går ut 07:00, och ändå sätter klockan på 07:00, den som gör detta hamnar i det som Profeten, fred över honom, varnade för: ”Den som lämnar den avsiktligt/medvetet har fått Allahs beskydd bort från sig.” [Ibn Majah nr 4034] Allahs skydd är borttaget från dig om du gör detta. Därför berättar Allah om människor i slutet av tiden: ”Men efter dem kom människor av sämre halt. De lät bönen falla i glömska och gick dit deras passioner drev dem; de skall drabbas av bitter besvikelse.” [Maryam 19:59] Må Allah bevara oss från dessa människor, amin. Vet du vilka dessa är? Vet du deras egenskaper?

Det är dem som sitter framför TV: n fram till 02:00 eller senare och sedan säger: ”Vid, Allah jag hann inte gå upp till fajr, jag satte klockan och allt men jag vaknade inte.” Kan jag få veta vad som tvingar dig till att vara uppe till den tiden? Vet du inte att om du är uppe sent att du inte kommer att klara av att vakna? Vet du inte om att tre timmar inte räcker för dig att sova? Varför sover du inte tidigt så du kan vakna till fajr? ”Men efter dem kom människor av sämre halt. De lät bönen falla i glömska och gick dit deras passioner drev dem; de skall drabbas av bitter besvikelse.” [Maryam 19:59] Varför ber dem inte? För att dem sitter på natten framför TV! Varför ber dem inte? För att dem sitter och spelar kort och leker. Sedan när dem ska lägga sig så är dem döda, som ett lik. Ett lik på natten och en åsna på morgonen. Jobbar som åsnor på dagen och är döda på nätterna. Så som Profeten, fred över honom, beskrev dem. [Sunnan al-Bayhaqi nr 20593 och Ibn Habban nr 72] ”Men efter dem kom människor av sämre halt. De lät bönen falla i glömska och gick dit deras passioner drev dem; de skall drabbas av bitter besvikelse.” [Maryam 19:59]

Vet du vad Allah menar med ”bitter besvikelse”? Det sägs: ”Dem kommer att hamna på en plats som kallas för ”Ghayy”, en plats Helvetet, om man lägger all världens berg i denna ”Ghayy” så blir dem till stoft på grund av den starka hettan.” Vi som klagar på sommarvärmen. Så fort det blir lite varmt i bilen sätter du på AC. Du klarar inte av att stå en timme under solens hetta, ska du klara av att bo i denna plats? AL-GHAYY! Må Allah hjälpa oss, amin.

En bitter besvikelse att hamna där… läs dessa berättelser om dem som lät bönen falla i glömska och gick dit deras passioner drev dem, läs…

En man vars syster precis hade avlidit gick för att begrava henne. Medan han begravde hans syster så tappade han hans plånbok i graven. Han glömde den i graven och kom på det senare på kvällen när han var hemma. Han gick tillbaka och grävde upp graven där hans syster låg för att hämta sin plånbok. Efter att han grävde och grävde tills han kom ner till liket så upptäckte han att liket brann i eld och lågor. Han blev mycket uppskärrad och återvände skräckslagen tillbaka till sin mor och sade: ”Mamma! – medan han gråter – MAMMA! Berätta för mig om min syster, vad sysslade hon med i hennes värld?” Mamman svarade: ”Varför min son?” ”Berätta för mig mamma, jag såg hennes grav och lik brinna i lågor.” Modern svarade: ”Vid Allah min son, jag känner inte till någon orättfärdig handling hon brukade göra – inte någon orättfärdig handling – FÖRUTOM att hon försenade bönen.” ”Det skall gå dem illa som ber * dem som försummar bönen” [al-Ma’un 107:5-4] Ibn Abbas, må Allah vara nöjd med honom, säger: ”Dem som försummar bönen, alltså försenar bönen från dess rätta tidpunkt.” Dem ber fem gånger per dag och natt MEN dem ber fajr när solen har gått upp! När ber dem asr? Strax innan maghreb… när ber dem maghreb? Efter att tiden för isha’ är inne…”Det skall gå dem illa som ber * dem som försummar bönen” [al-Ma’un 107:5-4] och om dem ber i tid eller när dem väl ber: ”de som vill ses [och berömmas]” [al-Ma’un 107:6] Dem ber inte för Allahs skull, utan för att människor skall se honom/henne. Han ber för människors skull.
Att försena din bön min älskade bror och dyrbara syster är mycket allvarligt.

Jag vill avsluta med ett problem som många människor säkert känner sig träffade av. En bror sade till mig: ”Jag sover tidigt, jag lägger larm på två olika klockar, jag har en uppriktig avsikt att vakna och ber Allah från mitt hjärta. Jag ber min mamma att knacka på min dörr vid fajr. Sedan när jag vaknar ser jag att solen redan är uppe och jag har inte hört klockan, jag frågar min mamma om hon har knackat hon säger att jag inte svarade. Vad är lösningen, varför vaknar jag inte till fajr?”

Jag säger, läs om Hasan al-Basri, må Allah visa honom nåd, när han svarar på din fråga. Han blev frågad en gång av människor på hans tid: ”Vi vill vakna till nattbönen men klarar inte av det, vad ska vi göra?” Innan du läser svaret min bror och syster, Subhna Allah, kolla deras problem. Dem vill vakna till nattbönen, dem frågar om nattbönen inte om fajr. Det är deras problem…
Dem frågade: ”Vi önskar att vakna till nattbönen men vi klarar inte av det, vad är lösningen?” Imam Hasan al-Basri, Allahs nåd över Hans själ, svarade: ”Era synder har kedjat fast er [i sömn].” Jag ger dig samma svar, om du har gjort vad som krävs och försökt göra allt för vakna så ska du veta att det finns någon synd. En speciell synd som du gör… jag vet inte vilken. Du vet bäst den synden… du känner till den bättre än mig. Är det att du ser på haram? Tittar du på tjejer lite för mycket kanske? Baktalar du folk kanske? Skvaller och förtal kan det också vara? Filmer och Tv-serier dag in och dag ut? Spionera och avlyssna andra? Kärlek till förbjuden musik och synd? I ditt hjärta finns det en synd som du har fastnat vid som förbjuder dig från att vakna till fajr! Allah den Mest Rättvise säger: ”Men Allah ville inte att de skulle gå ut och så höll Han dem tillbaka, och [de fick] svaret: ”Stanna hemma med [de övriga] som stannar hemma.” [at-Tawbah 9:46].

Fråga dig själv: Vart ligger denna synd? Vilken synd är det som har vägrat dig att vakna till fajr? ”Nej! [de är lögnare]! Det [onda] de gör har förlamat deras hjärtan!” [al-Mutaffifin 83:14] Kanske du frågar dig själv: ”Varför behöver jag denna tankeställare?” Stark vers denna, Allah ville visa oss allvaret i detta. Många av oss kan denna vers utantill, men ”Nej! [de är lögnare]! Det [onda] de gör har förlamat deras hjärtan!” [al-Mutaffifin 83:14] Den visar oss allvaret i att insistera vid synder. Synd efter synd är det onda som förlamar hjärtat. Synden har bemäktigat hjärtan, du framhärdar i synd och steg för steg berövas du av vissa gåvor. Som att inte bli tillåten att vakna till fajr av Allah… du blir inte vägledd till bönen och inte till att göra rättfärdiga handlingar. På grund av att du envisas att fortsätta synda.

Så frågan du måste ställa dig själv nu är: ”Vilken synd har förbjudit dig från att vakna till fajr?” Detta är allvarligt ska du veta och inget som du bara ska förbise. Det handlar om en av Islams viktigaste pelare, om vi kommer på domedagen med dåliga böner så kommer inte Allah att acceptera något från oss. Inte vår välgörenhet, inte vår fasta, inte vår hajj, inte våra åkallelser. Inte en enda god gärning. Därför säger Profeten, fred över honom: ”Det första som en tjänare frågas om på domedagen är bönen, om den är accepterad så accepteras resten av handlingarna, om den är nekad så är resten av handlingarna nekade.” [Mustadrak al-Hakem nr 966, Tirmidhi nr 411] Detta gäller dem som ber bara. Det ropas på dem som ber: ”Alla ni som ber, skall frågas.” Men dem som inte bad? Dem kommer att hamna med Farao, Hamaan, Ubay bin Khalaf och Abu Jahl, folket av ondska.

Men dem som bad Allah ser på deras böner ” om den är accepterad så accepteras resten av handlingarna,”. Fastan, hajj, välgörenhet, åkallelser och resten av alla goda gärningar blir då accepterade. Om bönen är nekad ”så är resten av handlingarna nekade”. Må Allah bevara oss från detta, amin. Nekade betyder att man inte bad i tid, inte bad enligt Sunnah, utan koncentration och undergivenhet. Hur ska vi redovisa en bön utan att vi har gjort något av dess krav eller villkor? ”… om den är nekad så är resten av handlingarna nekade.” Frukta Allah mina bröder och systrar och passa er! Bönen! Bönen!

Vid ett annat tillfälle in sha’ Allah mina älskade bröder och dyrbara systrar så vill jag ta upp en annan väldigt viktig sak. Ett annat problem tyvärr, är nattbönen. Nu in sha’ Allah när vi är klara med fajr och fått det uppklarat så kan vi börja tänka på nattbönen. Om man skulle fråga idag: ”Vilka ber inte fajr?” Så skulle man få räkna väldigt länge. Men om man frågar: ”Vilka ber fajr?” Dessa kan man räkna på fingrarna i en samling med muslimer idag. Omar ibnul Khattab, Allahs välbehag över Honom, frågade en dag om EN person som han inte såg vid fajr. Vi frågar om någon missar middagen, eller missar en dag på jobbet. Men Omar frågade om bönen. Han såg inte den personen han sökte någonstans, tills han träffade personens mor på marknadsplatsen. Han frågade henne: ”Vart är din son? Vi såg inte honom idag vid fajr?” Denna persons mor, som Omar saknade vid fajr, svarade: ”Han var uppe hela natten och bad nattbön sedan somnade han och vaknade aldrig till fajr.” Då svarade Omar, Allahs välbehag över honom: ”Vid Allah, det är mer kärt för mig att be fajr i Jama’ah än att be hela natten lång.”

Omar, jag önskar du kunde komma och se på dina syskon idag. Då kommer du att se den som missar fajr på grund av TV, eller baktal, eller lek, eller skvaller eller eller… Må Allah underlätta för oss och stärka oss till att vakna till fajr, amin.

Med detta så tackar jag Allah och prisar Honom och frid och väldignelser över Hans Sändebud, hans familj, följeslagarna och alla som följer i deras spår fram till domedagen.

Annonser

Publicerat av

Anas Khalifa

Anas Khalifa, född -83 i Egypten och kom till Sverige -89. Huvudsysselsättning just nu är: författarskap och föreläsningar om islam.

2 reaktioner till “Fajr klagar…”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s