Paradisets olika namn

Paradiset har olika namn eftersom den har många olika kännetecken och attribut. Om man talar om Paradiset i allmänhet så har den ett välkänt namn men om man ska utmärka den för en special gärning eller händelse så har den olika namn.

Så i allmänhet kallar man paradiset för något och när man talar om paradisets olika kännetecken så har den andra namn. Det är likadant med Allahs namn och egenskaper, eller skrifterna, eller profeterna eller elden eller domedagen etc.…

Jag tänkte gå igenom, med Allahs hjälp, dem olika namnen och beskriva lite vad dem betyder språkligt och även islamiskt. Vissa namn kommer jag att ha lite mer detaljerad beskrivning omkring och andra lite mindre, detta p.g.a. att det finns många likheter mellan dem olika namnen. Jag lägger min tillit till Allah och börjar:

Dem namnen som Paradiset har är följande:

• الجنة – al-Jannah
• دار السلام- Darus-Salam
• دار الخلد – Darul-Khuld
• دار المقامة – Darul-Moqamah
• جنة المأوى – Jannatul-Ma’wa
• جنات عدن – Jannaato ‘Adn
• دار الحيوان – Darul-Hayiwaan
• الفردوس – al-Firdaws
• جنات النعيم – Jannaaton-Na’eem
• المقام الأمين – al-Maqaam al-Ameen
• مقعد صدق ، وقدم صدق – Maq’ad Sidq och Qadam Sidq
• سبع جنات – Sab’ Jannaat
• دار الخلد – Darul-Khuld
• جنة عدن – Jannato ‘Adn
• جنة الخلد – Jannato Khuld
• جنة الفردوس – Jannato al-Firdaws
• جنة النعيم – Jannato an-Na’eem

Jag kommer inte att gå igenom alla på en gång direkt utan jag kommer att välja ut ett par och sedan, om Allah underlättar mer tid, går jag vidare med andra i kommande inlägg i framtiden in sha’ Allah.

Det första namnet jag ska börja med är:

• الجنة – al-Jannah:

Detta är det vanliga och allmänna namnet som man använder när man pratar om paradiset. I den [al-Jannah] finns det all form av njutning, lycka, ögonsten, sötma, behag, glädje, lust och salighet. Grunden för ordet i det arabiska språket och dess betydelse är:

”Beskydd och täckelse” och exempel är hur ett foster beskyddas i livmodern eller att jinn [osynliga väsen] är osynliga och täcks från din syn eller beskydd på huvudet mot skador eller faror.

Trädgård kallas även för ett Paradis eller Jannah eftersom i den beskyddas träden och täcks. Av dessa betydelser kan man läsa i Allahs ord:

”De svär sina eder för att skydda sig och på så sätt leder de [andra] bort från Allahs väg.” [al-Mujadalah 58:16]

Alltså: Icke-muslimer försöker att beskydd sig själva med deras eder bort ifrån de troendes förbud av/mot deras lögner.

Det andra namnet:

• دار السلام- Darus-Salam

Detta namn gav Allah paradiset i Hans uttalande:

”Hos deras Herre väntar dem fredens och salighetens boning…” [al-An’am 6:127]

och Allah säger:

”ALLAH KALLAR [människan] till den eviga fredens boning…” [Yunus 10:25]

Paradiset är den plats som är mest värdig detta namn, för den är sannerligen fredens boning. Frid från varje prövning, lidande och det som är fördömt. Det är Allahs eviga boning och Allahs Namn är as-Saalam, den Fredlige. Allah har gett paradisets invånare frid och gjorde hälsningen sinsemellan dem frid:

”och deras hälsingar i den är fred…” [Yunus 10:10]

Det tredje namnet:

• دار الخلد – Darul-Khuld

Detta namn har paradiset fått just på grund av att dess invånare aldrig kommer att lämna den. Allah säger:

”gåva av oavbruten lycka utan ände.” [Hud 11:108]

Allah säger:

”[och förråden] ur vilka Vi skall försörja er med allt detta är outtömliga” [Saad 38:54]

Allah säger:

”men dess frukter och dess [svalkande] skugga varar i evighet.” [ar-Ra’ad 13:35]

Allah den Högste sade:

”och de skall aldrig behöva lämna detta [lyckliga tillstånd]” [al-Hijr 15:48]

och Allah säger:

”där de skall förbli till evig tid” [an-Nisa 4:57]

Det fjärde namnet:

• المقامة دار– Darul-Moqamah

Allah den Högste berättar om Paradisets invånare när dem säger:

”och de skall säga: ”Vi lovar och prisar Allah som har befriat oss från all sorg! Helt visst förlåter Vår Herre mycket och Han erkänner [Sina tjänares] förtjänster. I Sin nåd har Han anvisat oss denna eviga boning, där vi aldrig skall känna trötthet eller leda!” [Fatir 35:34-35]

Moqatel – må Allah visa honom nåd – säger i tolkningen av versen: ”Dem kommer att vara där för evigt och aldrig kommer dem att dö eller att lämna den eftersom den är ”den eviga boningen.”

Det femte namnet:

• جنة المأوى – Jannatul-Ma’wa

Allah säger:

”intill [den ljuvliga] vilans lustgård” [an-Nadjm 53:15]

Ma’wa betyder i arabiska språket: ”Den som tar sig till en plats och blir bland dem som finns där och stannar där.”

‘Ataa – må Allah visa honom nåd – berättar att Ibn ‘Abbas – må Allah vara nöjd med honom – : ”Det är det paradis [al-Ma’wa] som Jibril och änglarna tar sig till.”

Moqatel – må Allah visa honom nåd – och al-Kalbey – må Allah visa honom nåd – sade: ”Det är det paradis där martyrernas själar tar sig till.”

Ka’ab – må Allah visa honom nåd – säger: ”Jannatul Ma’wa är platsen där martyrerna är och där gröna fåglar flyger runt med deras själar.”

Ibnul Qayyim – må Allah visa honom nåd – säger: ”Det korrekta är att det är ett av paradisets olika namn så som Allah säger”:

”Men den som bävade vid tanken att en Dag stå [till svars] inför sin Herre och som kunde lägga band på sina begär skall [få se att] paradiset är[hans] slutliga bestämmelse.” [an-Nazi’at 79:40-41]

Jag stannar här in sha’ Allah vid dessa namn och ber Allah om förlåtelse för mina brister. Allt jag säger eller skriver som är gott och väl är ENDAST från Allah och Hans välbehag och allt som jag skrivit som är ont eller skadligt är från mig, shaytan och min lust och Islam är fri från mina fel, brister och misstag.

Jag ber Allah om Hans stora frikostighet och paradiset, ameen

Vi ses in sha’ Allah i ett annat inlägg, hoppas inom snar framtid, med fler namn, glöm inte mig i er du’ah.

Annonser

Publicerat av

Anas Khalifa

Anas Khalifa, född -83 i Egypten och kom till Sverige -89. Huvudsysselsättning just nu är: författarskap och föreläsningar om islam.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s