Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 3

Shaytan och Jinn

Shaytan, satan, som Allah talar om till en stor del om i koranen är från djinnens kungarike. I början dyrkade han Allah och han levde i himmelen med änglarna och trädde in i paradiset. Sedan var han olydig med arrogans och högmod mot sin Herre efter att Allah beordrade honom att buga inför Adam. Så Allah förkastade honom från sin barmhärtighet.

På arabiska riktas ordet Shaytan till varje oförskämd och rebellisk, och detta riktas mot denna på grund av hans oförskämdhet och revolterande mot sin Herre.

Detta namn, Shaytan, är känt hos de flesta nationerna på jorden i en mer eller mindre samma form. Denna skapelse har misströstats Allahs barmhärtighet, därmed har Allah kallat honom för Iblees. “Balas” på arabiska betyder ”den som inte har något gott hos sig”, och “Ablasa” betyder att vara fylld av förtvivlan och förvirring.

Shaytans ursprung

Som det har sagts tidigare är Shaytan en jinn. Detta har ifrågasatts av tidigare och senare skrivare som har använt följande vers som bevis.

”Kom ihåg när vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten och alla föll ned utom Iblees. Han vägrade, full av högmod och han blev en av de icketroende (de som förnekar sanningen och är olydiga mot sin Herre).” [Surah al-Baqarah 2:34]

Deras argument är att i denna vers säger Allah att alla änglar bugade utom Iblees vilket tyder på att han var en av dem. Detta argument av dem att Iblees var en av änglarna grundar inget bevis eftersom detta kan vara ett fall av istithnaa munqati (en arabisk grammatisk konstruktion som visar på att det som kommer efter ordet illa (utom) inte är av samma natur som det som kommer före det) vilket det är, eftersom Allah har sagt att Iblees är en av jinnen. Allah säger:

”Kom ihåg när vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam, och alla föll ned utom Iblees. Han tillhörde skaran av jinn och han trotsade sin Herres befallning.” [Surah al-Kahf 18:50]

Som vi vet från korrekta källor är jinn inte detsamma som änglarna eller mänskligheten såsom Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Änglarna skapades av ljus, jinn skapades av rökfri eld och Adam skapades av lera.” Hadithen finns återberättad i Sahih Muslim.

al-Hasan al-Basri (må Allah visa honom nåd) sade: ”Iblees var inte av änglarna, inte ens för ett ögonblick.” [Al-Bidaayah wal-Nihaaya (1/79)]

Imam Ibn Taymiyah (må Allah visa honom nåd) sammanfattade att: ”Shaytan var till uppträdandet en ängel men inte till ursprung och attityd”. [Majmoo’ al-Fataawa (4/346)]

Det finns inga klara bevis som pekar på om Shaytan var fadern till jinn eller bara en av dem, men den senare är mer sannolik på grund av versen 18:50. Ibn Taymiyah (må Allah visa honom nåd) höll åsikten att Shaytan var fadern till jinn såsom Adam var fadern av mänskligheten. [Majmoo’ al Fataawa (4/235,346)]

Annonser

Publicerat av

Anas Khalifa

Anas Khalifa, född -83 i Egypten och kom till Sverige -89. Huvudsysselsättning just nu är: författarskap och föreläsningar om islam.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s