Från mig till ALLA ungdomar!

Från mig till ALLA ungdomar!

Har du någonsin sett en man vars rygg har blivit böjd, hans hår grått, hans fotsteg tunga och hans tänder avfallna? Han har svårt att be, fasta, äta och dricka. En gång i tiden var han en ung man som du. Han levde ett ungdomligt liv; han gick, spelade och underhöll sig som unga gör. Han trodde att ungdomslivet skulle vara länge och ungdomens styrka vara för evigt.

Idag, efter att han blivit gammal och svag, drabbats av många sjukdomar, gråter han över sitt förflutna. Han gråter över den tid han slösat bort i onödan, i lek och värdelösa handlingar. Han gråter över sin styrka som avtagit och önskar att återfå den så att han kunde utnyttja det i lydnad till Allah. Men det är för sent. Varje ny dag uppmanar Adams son genom att säga: ”Adams son! Jag är en ny dag, och kommer att vara ett vittne till vad du gör, så dra nytta av mig, eftersom när jag lämnar, kommer jag inte tillbaka förrän på Domedagen”.

Den här mannen fortsätter att leva ett liv i sorg och ånger. Han har inte styrka att dyrka Allah på grund av sin svaghet och ålder. Han vill be, men finner det svårt, han vill fasta, men kan inte. Sjukdom har utmattat honom, smärtan har övermannat honom och det är därför han gråter i ånger.

Se upp för hoppet om att leva länge

Kära ungdom! Du kanske säger: ”Varför ska jag vänta tills jag når denna nivå av svaghet? Jag ska ångra mig och återvända till Allah innan, kanske vid en ålder av fyrtio eller strax efter, vilket är den ålder då män har det bästa av sin hälsa och styrka. Vid det laget har jag njutit av min ungdom och så kommer jag dyrka Allah efter det; Allah är Den allförlåtande och All-Barmhärtige, Han förlåter Sin tjänare när han ångrar sig, även om han har nått femtio eller sextio år. Så länge tjänarens själ inte har nått halsen, kommer Allah att förlåta honom.”

Kära bror och dyrbara syster! För att visa hur svag denna plan är, skulle jag vilja ställa en fråga: Vem har garanterat dig liv fram till trettio eller fyrtio års åldern? Vem kan garantera att du kommer att leva tills imorgon? Dessutom, vem kan garantera att du kommer att stå upp från där du sitter nu? Vet du inte att döden slår till plötsligt, och att den angriper ungdomar liksom den angriper äldre människor? Har du inte sett hur många ungdomar som har dött? Fick någon av dem möjligheten att ångra sig, eller fördröjdes deras död tills de ångrade? Hade de i sina gravar någon nytta av den tid de slösade på synder? Uppnådde de den ålder du vill uppnå innan du ångrar? Varför tar du risken och hoppas på att leva tillräckligt länge för att sedan ångra?

Varför försenar du ånger och förblir likgiltig när du vet att döden kommer oväntat? Allah säger (tolkning av betydelsen):

Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!” [An-Noor: 31]

Den falska förhoppningen att leva ett långt liv är en form av likgiltighet, och det är en av de stora dilemman, för om det inte vore för denna falska hopp, skulle försumlighet inte ha ägt rum från början, och det är skälet till att folk begår synder och fördröjer ånger (tawbah).

En oduglig ungdom

Kära ungdom! Vad har du för garanti på att när du når fyrtio, kommer du fortfarande njuta av din styrka och förmåga att dyrka Allah på bästa sätt, som du påstår? Är det inte möjligt för en tjugo eller trettio-årig ung man att drabbas av sjukdomar, som kan göra honom oförmögen och begränsa honom till sängs för resten av hans liv?

Kära bror och syster! Förnya din ånger till Allah, kanske kommer detta att rädda dig från straff, och akta dig för att synda, eftersom en som utmanar Allah kommer att falla i fördärvet.

Konsekvensen för att försena

Kära bror! Det finns en annan sak som du är omedveten om, och det är att fördröjning inte har någon gräns. En person kan fortsätta att fördröja ånger tills han når sin grav. Om han når trettio år skulle han säga, ”jag ångrar i morgon”, och när han passerar fyrtio, skulle han ändå skjuta upp sin ånger.

Varje dag som passerar får honom att växa längre bort ifrån Allah och bort ifrån ånger och vägen som leder till det. Endast den beslutsamma personen ångrar sig omedelbart och undviker synder.

Kära ungdom! Akta dig för att fördröja och förlita dig starkt och överdrivet på Allahs förlåtelse. Det är sant att Allah är All-förlåtande, men Han är också sträng i att straffa, Din Herres hämnd är fruktansvärd!” (Al-Burooj: 12), och, Sådana straffdomar [som de Vi här berättat om] avkunnar din Herre när Han straffar folk som har sjunkit djupt i synd. Hans straff är plågsamt och utkrävs med obeveklig stränghet.” (Hood: 102).

Det finns vanligtvis tre skäl bakom att vara avspänd och känna trygghet från Allahs vrede.

Ett: Att bli överväldigad av det världsliga glädjen som en person blir förblindad av.

Två: Att fördröja ånger, för om människor tänker, skulle de vara försiktiga och inte försena det.

Tre: Att ha hopp om Allahs nåd och glömma att Allah är också sträng i att straffa.

En ungdom som växer upp i Lydnad

Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) berättade att profeten (må Guds frid och välsignelse vara över honom) sade: Sju [typ av] människor kommer att vara skuggade under Allahs skugga på Den dag då det inte finns en annan skugga än Hans skugga…en människa som växte upp i lydnad till Allah.”

Kära ungdom! Vill du inte att Allah skyddar dig med Sin skugga?

Vill du inte ta emot ditt register med höger hand och säga med glädje, som Allah säger i koranen (tolkning av betydelsen):

Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa: ”Kom! Läs [vad som står] i min bok! Jag visste att jag [en dag] skulle kallas att avlägga räkenskap!” (Al-Haaqqah: 19-20)?

Vill du inte träffa profeterna och sändebuden i paradiset?

Vill du inte njuta i paradiset?

Vill du inte njuta av att titta på Allahs ansikte, Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.” (Al-Qiyaamah: 22-23)?

Vill du inte njuta av glädje som varar för evigt?

Om du vill ha allt som vi nämnt, gör dig då redo, tänk på ditt öde och var du är på väg och glöm inte att livet är kort och flyktig.

Profetiskt råd

Vår profet (Muhammad) sade, medan han rådgav en man, som det berättas av Ibn ‘Abbas: Tag vara på fem saker innan fem andra saker inträffar. Din ungdom före din ålderdom. Din hälsa före din sjukdom. Din rikedom före din fattigdom. Din lediga tid före du blir upptagen, och ditt liv före din död.” (Al-Haakim & Al-Bayhaqi).

Hur Islam handskas med lustar

Kära bror och syster! Det är ett misstag att tro att Islam helt förbjuder och berövar oss från att uppfylla våra önskningar och njuta av livet; eller att den förbjuder skoj. Detta stämmer inte. Islam har tillåtit skoj men det har satt vissa gränser för njutning för att hindra människan från att bli förslavad av sina begär. Bland de många saker som Islam har gjort, och även uppmuntrat till inom dessa gränser, är:

 1. Äktenskap: Islam har uppmuntrat äktenskap och gjort det till ett sätt att kontrollera begär och ett sätt att utveckla kärlek och medkänsla mellan man och hustru, som Allah säger i Koranen (tolkning av betydelsen):

Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.” (Ar-Room: 21).

På grund av intensiteten i sexlusten bland ungdomar, gav profeten (må Guds frid och välsignelse vara över honom) dem ett särskilt råd och sade: Å ungdomar! Den av er som har behov av äktenskap, bör gifta sig, då det är mer effektivt för att sänka blicken och stävja lusten.” (Al-Bukhari & Muslim)..

Det finns många fördelar med att gifta sig:

 • Det är ett uppfyllande av Allahs befallning och att följa profeten (må Guds frid och välsignelse vara över honom) sunnah.
 • Det skapar kärlek, harmoni och medkänsla mellan makar.
 • Den förhindrar blandning av härstamningar.
 • Den bevarar kyskhet och kontrollerar
 • Det ökar och stärker den muslimska befolkningen.
 • Det skyddar samhället mot korruption.
 • Det skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar som sprids genom olagliga sexuella aktiviteter; sådana förbjudna relationer kan också orsaka fiendskap, svält och motgångar.
 1. Äta och dricka: Allah har tillåtit oss att äta och dricka allt som är lagligt anskaffade och inte orättmätigt erhållna, annat än på dagtid under månaden Ramadan och utan överdrift. Allah säger: ”ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men visa måtta [i allt]; Gud är inte vän av dem som går till överdrift.” (Al-A’raaf: 31).
 1. Skämt och skratt: Profeten (må Guds frid och välsignelse vara över honom) brukade skratta och skämta, men använde endast sanna yttranden för att underhålla. Profeten (må Guds frid och välsignelse vara över honom) sade: Ve den som talar och ljuger för att få folket att skratta! Ve honom! Ve honom!” (Ahmad & At-Tirmithi). Alltså elände, olycka och vånda till den person som talar och ljuger för att få folket att skratta.
 1. Resor och besök: Det här är en annan tillåten ting, under förutsättning att den inte inkluderar synd, som att blanda män och kvinnor, rökning, lyssna på musik och omoraliska konversationer etc.
 1. Sport och motion: En stark troende är mer älskad av Allah än ett svagt troende. ‘Umar, må Allah vara nöjd med honom, sade: Lär dina barn simning, bågskytte och ridning.” Ungdomar ska ha goda intentioner när de ska lära sig dessa saker; som Jihad för Allahs skull, självförsvar och att skydda sig själv, sin religion, ära och rikedom.

Bli produktiv

Kära ungdom! Vi har talat tillräckligt länge, så varför börjar vi inte agera?

Jag erkänner att det är svårt i början, men kom ihåg profetens uttalande:Två välsignelser som många människor inte gör det bästa av: god hälsa och fritid.” (Al-Bukhaari). Det är som om detta riktas till dig, eftersom du är i en ålder av styrka och hälsa, och har mycket tid att använda, så varför utnyttjar du inte denna tid till att använda det på det som tar dig närmare Allah och gynnar dig i livet efter detta?

Abdullah ibn Masud, må Allah vara nöjd med honom, sade:

”Jag hatar att se människan inte utnyttja sin tid på något nyttigt för sitt liv i denna värld eller livet efter detta.”

Ibn Shaybaan, må Allah ha barmhärtighet över honom, sade: ”Den som bevarar sin tid och inte slösar bort den i det som misshagar Allah, kommer Allah att bevara honom hans religion och världsliga angelägenheter.”

Slutligen

Kära ungdom! Minns följande:

 • Ditt liv är ett kapital du besitter, så slösa inte bort det på ogynsamma saker.
 • Var selektiv i ditt umgänge och bli inte vän med onda människor.
 • Slå vakt om dina böner, eftersom de är din räddare. Och sov inte när det är dags för fadjr (grynningsbönen).
 • Utför wudhu`(tvagning) även när du finner det svårt; delta i bön i samling och spendera tid i moskén för att vänta på nästa bön.
 • Skynda dig till moskén så fort du hör kallelsen till bön.
 • Fasta frivillig fasta, eftersom de är ett skydd för dig i din ungdom.
 • Vänj dig vid att spendera på välgörenhet,eftersom det befriar dig från många svårigheter.
 • Skynda dig att utföra hajj. Kom ihåg att utförandet av en Umrah efter den andra är en försoning för de små synderna mellan dem.
 • Recitera en del av Koranen dagligen.
 • Överdriv i ihågkommandet och duàa (åkallelse) till Allah,eftersom Allah älskar de som minns Honom och åkallar
 • Läs profetens och hans följeslagares biografier för att ta lärdom av deras egenskaper.
 • Delta i kunskapslektioner, därför att sökandet av kunskap är en
 • Var ödmjuk eftersom arroganta människor kommer inte att släppas in i paradiset.
 • Lyd dina föräldrar,eftersom upproriska människor kommer inte att träda in i
 • Undvik musik och sånger, eftersom dess kärlek och kärleken till Koranen kan aldrig kombineras i ett hjärta. Så välj själv.
 • Sänk din blick, eftersom det är den troendes handling.

Din bror Anas Khalifa

Annonser

Publicerat av

Anas Khalifa

Anas Khalifa, född -83 i Egypten och kom till Sverige -89. Huvudsysselsättning just nu är: författarskap och föreläsningar om islam.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s