Hur barmhärtig är Allah mot Hans tjänare?

Hur barmhärtig är Allâh, för att jag hörde att han älskar dig mer än 70 mödrar. Stämmer det? Förklara är du snäll?

Prisad vare Allâh

Allâh är den mest Barmhärtige, den som har mest medkänsla och Han är den mest Barmhärtige utav de som visar barmhärtighet. Hans Barmhärtighet omger alla saker. Allâh säger:

men Min nåd och Min barmhärtighet når överallt”[7:156]

I Sahih Muslim återberättas det från Abu Hurayrah att Profeten sade: “Allâh har hundra delar av barmhärtighet varav Han skickat ner en del mellan jinn[osynliga väsen], mänskligheten, djuren och insekterna varigenom de är barmhärtiga och visar medkänsla för varandra och varigenom vilda djur är barmhärtiga mot deras avkomma. Och Allâh har behållt kvar resterande nittionio delar av barmhärtighet som Han kommer att visa nåd med till Hans tjänare på Återuppståndelsens Dag.”[Muslim, al-Tawbah, 6908.]

Det återberättas att ‘Umar ibn al-Khattab sade: “Vissa fångar fördes framför Allâhs Sändebue och det var en kvinna bland fångarna som sökte (efter hennes barn). När han väl fann sitt barn kramade hon om barnet och satte det vid hennes bröstkorg. Sändebudet från Allâh sade till oss: Tror ni att denna kvinna skulle kasta hennes barn i elden?”. Vi svarade, ’Nej, vid Allâh hon hade inte gjort det om hon kunde.’ Allâhs Sändebud sade: Allâh är mer barmhärtig mot Sina tjänare än denna kvinna är mot sitt barn.””

Överenskommen. Al-Bukhaari, 5653; Muslim, 6912.

En del av Allâhs nåd över Hans tjänare är att Han sänt ner Sändebud och uppenbarat Böckerna och lagar för att organisera deras liv enligt de vägar av visdom, fjärran avlägsnade från svårighet och möda. Allâh säger:

Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.”[21:107]

Det är Allâhs Nåd som kommer att tillåta Hans troende tjänare att inträda Paradiset på Återuppståndelsens Dag. Ingen kommer någonsin att inträda Paradiset enbart på grund av hans handlingar, såsom Profeten sade: ”Ingens handlingar kommer aldrig någonsin att tillåta honom att inträda Paradiset.” De sade,”Inte ens du, Å Sändebudet från Allâh?” Han sade:” Nej, inte ens jag, om inte Allâh låter Sin nåd skura över mig. Så försök att nå perfektion. Och ingen skall önska sig döden; han som varken gör gott, så han kommer göra mer av det eller han gör fel så han kanske ångrar sig.

återberättad by al-Bukhaari, 5349; Muslim, 7042

Den troende måste hela tiden vara i ett tillstånd mellan hopp för Allâhs nåd och fruktan för Hans straff, för Allâh säger:

Säg till Mina tjänare att Jag sannerligen är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet -men Mitt straff [när det drabbar, innebär] det svåraste lidande.”[15:49-50]

Angående det du sade att Allâh älskar oss mer än sjuttio mödrar, Allâh vet bäst om det. Det är tillräckligt för oss att veta Allâhs nåd omger alla saker. Å Allâh, hå nåd över oss, Å Den Mest Barmhärtige av de som visar nåd.

Källa: Islam Q&A

http://www.islamqa.com/en/ref/20468

 

 

Annonser

Publicerat av

Anas Khalifa

Anas Khalifa, född -83 i Egypten och kom till Sverige -89. Huvudsysselsättning just nu är: författarskap och föreläsningar om islam.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s