”Åtskillnad” i Koranen

Allah har gett företräde till många olika saker på denna jord och liv. Vissa platser är bättre än andra, vissa månader är bättre än andra, vissa dagar är bättre än andra osv.

Samma sak med skapelserna Allah har skapat. Vissa utmärker Allah, eftersom Han är den Vise, den Nådige. Allah säger:

Men Allah utmärker den Han vill med Sin nåd; Allahs nåd är en outsinlig källa.” [al-Baqarah 2:105]

Ett exempel är i Jihad, där Allah har gett företräde för dem som går ut och kämpar med sina ägodelar och liv som insats. Allah säger:

DE AV de troende som utan att lida av sjukdom eller lyte stannar hemma kan inte jämställas med dem som med sina ägodelar och livet som insats kämpar för Allahs sak. Allah har gett dem som kämpar med sina ägodelar och livet som insats rang långt över dem som stannar hemma. Allah har lovat dem alla det högsta goda, men åt dem som kämpar för Hans sak har Allah gett företräde framför dem som stannar hemma och [lovat dem] en rik belöning, graderad [efter förtjänst], och [Sin] förlåtelse och [Sin] nåd. Allah är ständigt förlåtande, barmhärtighet.” [an-Nisa 4:95-96]

Vissa profeter har Allah satt högre än andra varelser. Allah säger:

…och Ismael och Elisa, Jona och Lot – var och en av dessa har Vi satt högre än alla [övriga] skapade varelser…” [al-An’am 6:86]

och Han säger:

Och vi har gett några profeter företräde framför andra…” [al-Israa’ 17:55]

Allah har visat oss tydligt hur han gynnar och ger företräde till olika varelser då Han säger:

Lägg märke till hur Vi [på jorden] gynnar några framför de andra…” [al-Israa’ 17:21]

Oss människor har Allah visat stor heder och gett oss även företräde framför många av Hans skapelser, då Han säger:

”VI HAR sannerligen visat Adams söner stor heder. Vi har gjort det möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat.” [al-Israa’ 17:70]

Det är inget ovanligt att Allah gynnar och ger företräde till olika skapelser och platser.

När det gäller versen där Allah nämner att man inte skall göra åtskillnad mellan profeterna så säger våra lärda:

Detta gäller tron på dem…” [Ibn Kathir m.fl.]

Alltså att vi inte får göra åtskillnad på dem i vår tro, vi tror på dem alla att dem är Sändebud och Profeter från Allah.

Men Allah ger företräde till vem Han vill. Allah talar om för oss om ”Olo al-Azm” i Surat al-Ahqaf vers 35. Dessa är profeter som har företräde före alla andra profeter. Noak, Abraham, Moses, Jesus och Mohammad, fred vare med dem alla. Abraham som var Allahs förtrogne, Moses som Allah talade till utan förmedling, Jesus som Allah gav makt att utföra underverk och slutligen Mohammad som fick uppgiften som den sista och slutgiltiga Profeten, hans budskap som är bestående för all framtid. Må Allah frid och välsignelser vila över dem alla. Vi måste försöka se kopplingarna mellan Koranverserna, annars tas dem bara ur deras sammanhang. Må Allah gynna oss med nyttig kunskap, amin

Anas Khalifa

Annonser

Publicerat av

Anas Khalifa

Anas Khalifa, född -83 i Egypten och kom till Sverige -89. Huvudsysselsättning just nu är: författarskap och föreläsningar om islam.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s