Vad är ”Tarteel” i Koranen?

Det är rekommenderat att läsa Koranen med Tarteel under alla omständigheter.

Det står följande i de olika Tafasir [tolkningarna av Koranen] om denna välsignade vers:

och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal…”[Al-Muzzamil 73:4]

Tafsir Ibn Kathir (må Allah visa honom nåd):

och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal…”

Betydelsen av detta är: att läsa ur Koranen i lugn och ro, då detta hjälper dig komma närmare förståelsen i Koranens innehåll och reflektion över dess verser, på detta sätt brukade han (fred över honom) läsa. Aisha (må Allah vara nöjd med henne) säger: Profeten (fred över honom) läste i en jämn och lugn rytm, så lång tid som en vers tar att läsa tog det tvåfaldigt [tidsmässigt] för honom.” Det berättas även i Sahih al-Bukhari att dem frågade Anas ibn Malik (må Allah vara nöjd med honom) om Profetens (fred över honom) läsning och Anas (må Allah vara nöjd med honom) svarade: ”Den [läsningen] var stegrad [förlängd, höjande o.s.v.], så han läste [BismiAllah Ar-Rahman Ar-Rahim] då läste han BismiAllah stegrande, Ar-Rahman stegrande och Ar-Rahim stegrande.” [al-Bukhari]

Umm Salamah (må Allah var nöjd med henne) berättade att hon blev frågad om Profetens (fred över honom) läsning och hon sa: ”Han läste och avbröt vers efter vers [BismiAllah Ar-Rahman Ar-Rahim] sedan paus [Allhamdullahi Rabbil ’Alamin] sedan avbröt han för paus sedan [Ar-Rahman Ar-Rahim] sedan paus [Maliki Yawm ad-Diin]” [Ahmed, Abu Dawood och Tirmidhi]. Det berättas i hadith: ”Det sägs till Koranläsaren på domedagen: ”Läs, höj upp dina nivåer och läs med lugn och jämn rytm, med klart uttal så som du brukade läsa i det världsliga livet för att din nivå kommer att vara vid den sista vers du läser.” [Ahmed, Tirmidhi, an-Nisa’i] Vi har tidigare visat i början av vår tolkning dem hadither som bevisar rekommendationen i att läsa med ”Tarteel” och att läsa med en den vackraste röst man har under sin Koranläsning. Det berättas i hadith: ”Förädla Koranen med era röster.” [Abu Dawood, Ibn Majah, an-Nisa’i] och ”Han är inte en av oss den som inte läser Koranen med melodi”. [Al-Bukhari] Jag avslutar från tolkningen av Ibn Kathir (må Allah visa honom nåd) med ett uttalande från Abdullah ibn Masud (må Allah vara nöjd med honom) där han säger [ungefär]: ”Stanna upp vid [Koranens] under och låt era hjärtan röras av den. Detta är då under läsningen av Allahs bok.” [Ett utdrag från Tafsir Ibn Kathir (må Allah visa honom nåd) när han tolkar versen ”och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal…”]

Tafsir al-Qurtubi (må Allah visa honom nåd):

Allahs uttalande: ”och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal…” Betydelsen av detta är: läs inte Koranen i hast utan läs den i en lugn och jämn rytm med eftertanke över dess innebörd. Ad-Dahhak (må Allah visa honom nåd) sa: ”Läs den [Koranen] bokstav för bokstav.” Mujahid (må Allah visa honom nåd) säger: ”Den mest älskade läsaren av Koranen till Allah är den med mest förståelse av den. Tarteel i versen betyder ”ordna något snyggt och prydligt utan större brådska” att läsa i lugnt och regelbundet tempo med uppmärksamheten inriktad på att textens mening skall framgå så tydligt som möjligt.” Det berättas att al-Hassan (må Allah vara nöjd med honom) återberättar från Profeten (fred över honom) gick förbi en man som läste Koran medan han grät, då sa han (fred över honom): ”Har ni inte hört Allahs uttalande, Den Högste och Upphöjde:och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal…” detta är vad Tarteel innebär [alltså den gråtande mannens läsning].” ’Alqamah (må Allah visa honom nåd) hörde en man läsa med en förfinad röst och då sa han: ”Han har läst Koranen med Tarteel, min far och mor offrar jag för honom.” [Ett utdrag från Tafsir al-Qurtubi (må Allah visa honom nåd) när han tolkar versen ”och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal…” ]

Tafsir at-Tabary (må Allah visa honom nåd):

Allahs uttalande ”och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal…” betyder: läs Koranen med lugn stämma och med uppmärksamhet, låt varje vers vara med noggrann uttalande. Med ungefär samma betydelse säger våra lärda, som: al-Hassan, Mujahid, ‘Ataa, Qatadah, Mansoor, Sufyan och Ibn Abbas (må Allah visa dem alla nåd). [Ett utdrag från Tafsir at-Tabary (må Allah visa honom  nåd) när han tolkar versen ”och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal…”]

Tafsir al-Jalalayn (må Allah visa honom nåd):

och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal…” detta betyder: att vara noggrann i sin uppläsning av Koranen. [Ett utdrag från Tafsir al-Jalalayn (må Allah visa dem nåd) när han tolkar versen ”och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal…”]

Samma sak står i Tafsir al-Baghawi och Tafsir as-Sa’di mfl, må Allah visa dem nåd.

Jag hoppas att detta ger er in shaa Allah ta’ala lite mer klarhet i versens betydelse.

Anas Khalifa

Annonser

Publicerat av

Anas Khalifa

Anas Khalifa, född -83 i Egypten och kom till Sverige -89. Huvudsysselsättning just nu är: författarskap och föreläsningar om islam.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s