Istikhara bönen (på svenska)

Fråga ALLTID Allah om vägledning! (Istikhara*)

Djâbir ibn ’Abdillâh sade: ”Profeten (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom) brukade lära oss att be [Allâh] om vägledning i alla våra angelägenheter på samma sätt som han brukade lära oss ett kapitel från Koranen. Han sade (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom): ’Om någon av er avser att göra något, låt honom då be två rak’ah [frivillig bön] bortsett från de obligatoriska bönerna, och sedan säga:

På arabiska:
”Allaahomma inni astakhiiroka bi‘ilmik, wa astaqdiroka bi qodratik, wa as´aloka min faḍlikal-‘aḋhiim, fa innaka taqdiro wa laa aqdir, wa ta‘lamo wa laa a‘lam, wa Anta ‘Allaamol-ghoyoob. Allaahomma in konta ta’lamo anna haadhal-amr – [och här nämner du den angelägenhet som du önskar vägledning i  ] – khayran lii fii (diinii wa ma‘aashii wa ‘aaqibati amrii) [eller så säger du: ‘aadjilihi wa aadjilih]   faqdorho lii wa yassirho lii thomma baarik lii fiih, wa in konta ta‘lamo anna haadhal-amra sharron lii fii (diinii wa ma’aashii wa ‘aaqibati amrii) [eller så säger du: ‘aadjilihi wa-aadjilih]  faṣrifho ‘annii waṣrifnii ‘anho waqdor liyal-khayra ḥaytho kaana thomma arḍinii bih. ”

På svenska:
”Åh Allâh! Jag ber dig om vägledning genom Din [allomfattande] kunskap, och jag söker förmåga genom Din förmåga, och jag ber Dig från Din enorma gunst [välvilja], för sannerligen är Du kapabel till allt och jag inkapabel, och Du har kännedom [om allt] vilket jag inte har, och Du är Den [Ende] Kunnige om det osedda. Åh Allâh! Om du vet att denna sak [och du nämner ditt ärende] – [och här nämner du den angelägenhet som du önskar vägledning i] – är bra för mig, för min religion, mitt liv och dess slut, [eller så säger du: i denna värld och i nästkommande] så genomför det för mig och underlätta det och välsigna det sedan. Och om du vet att denna sak är dålig för mig, för min religion, mitt liv och dess slut, [eller så säger du: i denna värld och i nästkommande] vänd mig då bort från det och vänd det bort från mig, och besluta godheten för mig varhelst det må vara och gör mig sedan nöjd [med ditt beslut].”’” 

Den som söker vägledning hos sin Skapare, som rådgör med de troende bland skapelsen och som sedan är resolut i sitt beslut kommer inte att ångra sig, för Allâh säger:
”Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till Allâh; Allâh älskar dem som sätter sin lit till Honom.” (3:159)

*Salât al-istikhârah = Bön där man ber AllÂh om vägledning. Åkallelsen kan sägas före avslutandet av bönen (d.v.s. före taslîm (hälsningen till höger och vänster sida)) eller direkt efter man har avslutat bönen. Det mest rekommenderade är dock att säga åkallelsen före taslîm.

Må Allah belöna översättarna!

#hadith #sunnah  #hisnulmuslim #istikhara #anasblogg #anaskhalifa

Er bror Anas Khalifa

Annonser

Publicerat av

Anas Khalifa

Anas Khalifa, född -83 i Egypten och kom till Sverige -89. Huvudsysselsättning just nu är: författarskap och föreläsningar om islam.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s