Viktiga Grundlektioner

Grundlektioner

Av Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (må Allah visa honom nåd)

  1. Memorera öppningskapitlet (surah) i Koranen; Al-Fatiha (öppningen) och andra korta delar och suror från nr. 99 (Al-Zalzalah) till 114 (An-Naas). Varje muslim måste försöka memorera, recitera och förstå delar och/eller suror från den Nobla Koranen.

Fortsätt läsa Viktiga Grundlektioner

Annonser

Fiqh (Jurisprudens) för alla – Bönetider (Awqat As-Salat)

Bönetider (Awqat As-Salat)

Detta kan praktiseras i trakter där solen är synlig och klar på himlen.

  • Salat al-Dhur (middags bön) börjar när solen rör sig från sin högsta punkt mot horisonten, och sluter när skuggan är lika lång som föremålet man mäter med är.
  • Salat al-´Asser (eftermiddags bön) börjar när salat al-Dhur slutar och slutar själv när solen skiftar sin färg från vittskådande till gult nyans.
  • Salat al-Maghreb (kvälls bön) börjar efter solnedgång och slutar när den röda färgen över horisonten har försvunnit.
  • Salat al-´Isha (natt bön) börjar när den röda horisonten är borta och slutar i mitten av natten (halva tiden mellan kvällsbönens slut och morgon bönens början).
  • Salat al-Fajr (morgon bön) börjar när horisonten börjar lysa upp samt lite av himlavalvet och slutar när solen stiger fram över horisonten.

Och den som har en god grund och blivit förhindrad från att göra sin bön i god tid, men endast hinner göra en ruk´aa innan nästa bön börjar har fått sin bön godkänd in sha allah. Att utföra sin bön inom respektive tid är ett måste för alla muslimer. Det finns även tider då man borde undvika att utföra sina böner i. Dessa tider är strax efter salat al-Fajr till ca 20-30 min efter solen har stigit upp. När solen står som högst tills den börjar röra sig mot horisonten och efter salat al-´Asser tills salat al-Maghreb börjar. Fortsätt läsa Fiqh (Jurisprudens) för alla – Bönetider (Awqat As-Salat)

Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 5

Djinn – mat, dryck och giftermål

Djinn (inklusive Shaytan) äter och dricker. Det är återberättat från Abu Hurairah (må Allah vara nöjd med honom) att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) bad honom en gång att hämta lerstenar för att rena sig efter toalettbesök och han sade: Hämta inga ben eller torkad dynga”. Sedan när Abu Hurairah (må Allah vara nöjd med honom) frågade om orsaken varför han inte fick hämta ben eller torkad dynga? Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) svarade: ”Det är djinnens mat. En grupp djinn av Nusaybeen kom till mig – och vilka goda djinn de är – och frågade mig om försörjning. Jag bad för dem till Allah och bad att varje ben eller torkad dynga de passerade skulle vara mat för dem.” [Bukhari (7/71)(nr.3860)]

Det är även berättat att Shaytan äter med vänster hand och därför har vi blivit beordrade att skilja oss från honom i detta. I en hadith av Ibn Umar (må Allah vara nöjd med honom) berättas det att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: ”När någon av er äter ska han äta med höger hand, och när någon av er dricker så ska han dricka med höger hand, för Shaytan äter med sin vänstra hand och dricker med sin vänstra hand.” [Muslim (3/1597) (nr.2020)]

Dessa texter visar klart och tydligt att djinn och shayatin äter och dricker. Det verkar även så att djinn gifter sig. Några lärda har sagt detta på grund av versen där Allah säger: ”… de som varken människor eller djinn förut haft Tamth (sexuell relation) med. ” [Surah ar-Rahman 55:56]

Tamth på arabiska betyder samlag. Vidare säger Allah att Shaytan har barn: ”Vill ni ta honom och hans anhang (avkomma) till era beskyddare i Mitt ställe fastän de är era fiender.” [Surah al-Kahf 18:50]

Qataadah – må Allah visa honon nåd – sade: ”Shaytans avkomma producerar barn precis som Adams avkomma producerar barn, men de är större till antal.” [Laqt al-Marjaan (sid.51)]

Profetens (fred över honom) moral mot motståndarna

Profeten (fred över honom) brukade alltid vara rättvis mot de icke-troende och till och med vara bredd att offra sitt liv för att kalla dem till Islam och åtgärda deras angelägenheter. Han brukade bära det onda med tålamod och försöka överse deras skador. Varför skulle han inte göra detta när Allah har sagt: ”Vi har sänt dig som en nåd…” Till vem? Till de troende enbart? Nej, snarare till ”Hela mänskligheten.”

Tänk på de judar som brukade förolämpa honom och avsiktligt vålla besvär, medan han brukade fortsätta att vara mjuk mot dem. ’Aishah – må Allah vara nöjd med henne – sade: ”Judarna passerade en gång Profetens hus och sade: ”as-Saam a’laykum” (d.v.s. döden vare över dig), och Profeten (fred över honom) svarade: ”Och på er också!” ’Aishah kunde inte stå ut med detta, så när hon hörde det, svarade hon: ”Och döden vare med er också, och Allahs förbannelse och vrede!”

Profeten (fred över honom) sade: ”Ta det lugnt, O ’Aishah! Du bör vara mild. Du ska inte svära eller vara hård.”

Hon sade: ”Hörde du inte vad de sa?”

Han sade: ”Har du inte hört vad jag sa? Jag bad mot dem och den bönen kommer att accepteras, medan deras bön mot mig inte kommer att accepteras.”

Ja, för det finns ingen anledning att svara på en förolämpning med en annan förolämpning. Allah har sagt: ”Tala till folk med vänliga ord…”

En dag gick Profeten (fred över honom) ut med sina kompanjoner på en expedition. På vägen tillbaka stannade de över natten i en dal full av träd. Följeslagarna spred sig under de olika träden och somnade. Profeten (fred över honom) hängde hans svärd på en gren, bredde ut sin mantel och somnade. Under tiden märkte en hedning som var efter muslimerna att Allahs Sändebud inte hade sitt svärd, så han närmade sig honom i smyg, tog ner svärdet från grenen och sedan ropade: ”O Muhammad! Vem ska stoppa mig från dig nu?”

Allahs Sändebud (fred över honom) vaknade för att hitta denna man som stod över honom med ett svärd, redo att döda honom. Profeten (fred över honom) var ensam och med bara sitt undre plagg på sig. Hans följeslagare hade skingrats och sov. Mannen blev inbilsk med sin kraft och styrka och upprepade: ”Vem kommer att rädda dig från mig! Vem kommer att rädda dig från mig!”

Profeten (fred över honom) svarade med full övertygelse: ”Allah.”

Mannen blev skräckslagen och svärdet föll ur hans hand. Profeten (fred över honom) fick då tag i svärdet och sade: ”Vem kommer att rädda dig från mig nu?”

Mannens hy ändrades. Han blev rädd och började tigga om nåd. Han sade: ”Ingen kommer att skydda mig nu! Behandla mig väl!”

Profeten (fred över honom) sade: ”Accepterar du Islam?”

Han sade: ”Nej, det kommer jag inte göra, men jag ska inte alliera mig med någon som du strider mot!”

Profeten (fred över honom) förlät honom och behandlade honom väl. Mannen var en ledare bland sitt folk, så han gick tillbaka och kallade dem till Islam, och alla accepterade. Ja, behandla andra väl, och därigenom kommer du att fånga deras hjärtan. Faktum är att även med hans svurna fiender brukade han (fred över honom) ha en obefläckad karaktär, och p.g.a. detta kunde han vinna över dem, vägleda deras hjärtan och rena dem från deras misstro.

När Profeten (fred över honom) började kalla folket till Islam offentligt, började Quraysh att motstå honom ännu hårdare. En av de saker som Quraysh gjorde var att diskutera sinsemellan vad de ska göra med Profetens kallelse och den hastighet som människor accepterade hans tro med. De sade: ”Leta efter de som har mest expertis i magi, spådom och poesi, och låt honom nära sig den man som delade våra led, splittrade oss och förolämpade vår religion. Låt honom prata med honom och se vad han säger.”

De sade: ”Vi kan inte tänka på någon annan än ’Utbah bin Rabi’ah.”

De sa till ’Utbah: ”Du är den vi väljer, O Abu’l Walid!” ’Utbah var en mycket mild person. Han sade: ”O Quraysh, vill ni att jag ska gå och tala med honom och kanske göra honom några erbjudanden som han kanske accepterar?”

De sade: ”Ja, O Abu’l Walid.”

’Utbah steg upp och gick till Allahs Sändebud (fred över honom). Han fann honom sittande lugnt. ’Utbah gick fram till honom och sade: ”O Muhammad! Vem är bäst, du eller ’Abdullah?”

Profeten (fred över honom) förblev tyst för att hedra sin far.

Han sade: ”Vem är bättre, du eller ’Abd al-Muttalib?”

Han (fred över honom) förblev tyst i respekt för hans farfar.

’Utbah sade: ”Om du tror att de var bättre än du, hur kunde de då tillbe gudar som du har förolämpat? Och om du tror att du är bättre än dem, tala om det i sådana fall så att vi kan höra dig säga det.”

Innan Profeten (fred över honom) kunde svara, utbrast ’Utbah i vrede: ”Vid Allah, vi har inte sett någon annan människa som har anbringat en så stor katastrof för en nation som du har gjort. Du har splittrat oss, delat våra led, förolämpat vår religion och fört skam över oss så att alla nu säger att Quraysh har en trollkarl! Det finns inget kvar att vänta på, utom det ögonblick då vi slungar våra svärd och börjar döda varandra.”

’Utbah visade sin ilska medan Profeten (fred över honom) lyssnade tyst, sittandes välsammansatt. ’Utbah beslutade då att förhandla med Profeten (fred över honom), så han sade: ”Om du gör allt detta med sikte på att vinna rikedom, då kommer vi att gå samman för att ge dig större rikedomar än någon person från Quraysh någonsin besatt. Om det är ambitionen som driver dig, kan vi gärna erbjuda dig det. Om du är under inflytande av en ond ande som verkar hemsöka och dominera dig så att du inte kan skaka av dig dess spänna, då kan vi kalla in skickliga läkare för att bota dig.”

’Utbah fortsatte att tala på detta ovärdiga sätt med Profeten (fred över honom) och försökte förhandla med honom, medan Profeten (fred över honom) förblev tyst och lugn. Efter att ’Utbah hade erbjudit ledarskap, rikedom, kvinnor och även behandling för sinnessjukdom, blev han tyst och väntade på ett svar.

Profeten (fred över honom) höjde blicken mot honom och sade: ”Är du färdig, O Abu’l Walid?”

’Utbah var inte förvånad över Profetens (fred över honom) moral och svarade helt enkelt: ”Ja.”

Profeten (fred över honom) sade: ”Lyssna nu till mig.”

Okej”, sade ’Utbah.

Profeten (fred över honom) reciterade sedan verserna: ”I Allahs Namn, den Nåderike, den Barmhärtige. Ha Meem. En uppenbarelse från Allah, den Nåderike, den Barmhärtige. En bok vars verser förklaras i detalj, – en Koran på det arabiska språket för människor som vet. Den ger glada nyheter och varningar, men de flesta vänder sig bort, så de lyssnar inte.”

Profeten (fred över honom) fortsatte att recitera verserna medan ’Utbah lyssnade. Plötsligt satte sig ’Utbah på marken och hans kropp skakade. Han placerade sina händer bakom sig och vilade på dem medan han lyssnade till verserna. Profeten (fred över honom) fortsatte att recitera tills han kom till versen: ”Om de vänder sig bort, säg till dem: Jag varnar er för en blixt liknande den som drabbade ’Aad och Thamud.”

’Utbah blev totalt skräckslagen när han hörde denna varning och hot om straff. Han hoppade upp och lade handen på Profetens (fred över honom) mun för att hindra honom från att ytterligare recitera något. Men Profeten (fred över honom) fortsatte att recitera fram till versen för nedfallande (sujood), varefter han föll ner i sujood. När han lyfte upp huvudet från nedfallandet, tittade han på ’Utbah och sade: ”Hörde du, O ’Utbah?”

Ja”, svarade ’Utbah.

Profeten (fred över honom) sade: ”Nu är det upp till dig.”

’Utbah återvände till hans kompanjoner medan de väntade otåligt på honom. När han närmade sig dem sa de till varandra: ”Jag svär vid Allah, han har återvänt med en annan ansiktsfärg!”

När han satte sig ner med dem frågade de: ”Vad hände, O Abu’l Walid?”

Han sade: ”Vad som hände är att jag hörde ord vars like jag aldrig hört förut. Vid Allah, de var inte ord av poesi, magi eller spådom. O folk av Quraysh! Jag ber er att lyssna till mitt råd och ge mannen full frihet att gå vidare med hans mål, i detta fall kan ni på ett säkert sätt frigöra er från honom. Jag svär att hans ord kommer en dag att triumfera. O människor! Jag hörde honom säga: ”I Allahs Namn, den Nåderike, den Barmhärtige. Ha Meem. En uppenbarelse från Allah, den Nåderike, den Barmhärtige. – till hans ord – Jag varnar er för en blixt liknande den som drabbade ’Aad och Thamud.”

Medan han sa detta placerade jag min hand på hans mun och bad honom i våra släktbands namn att sluta! Ni vet mycket väl att när Muhammad säger något så ljuger han inte. Jag fruktade att straffet kommer över er.”

Abu’l Walid förblev tyst reflekterande, medan hans följeslagare stirrade på honom. Han sade då: ”Vid Allah, det finns en sötma i vad han säger. Det finns en skönhet i det han säger, som om dess topp är frukt och botten är vatten. Det är överväldigande och kan inte bli dämpat. Den utplånar allt under den. Ingen människa kan säga detta. Ingen människa kan säga detta.”

De sade: ”Detta är bara poesi, O Abu’l Walid! Bara poesi!”

Han sade: ”Vid Allah, ingen är mer kunnig än mig om poesi! Det finns ingen mer kunnig om Rajaz (poetiskt rim) och dikter än mig! Inte ens Jinns poesi! Vid Allah, det han säger liknar inte någon poesi!”

’Utbah fortsatte att diskutera Profeten (fred över honom) med dem. Även om ’Utbah inte accepterade Islam, så finns det ingen tvekan om att hans själ lutade till Islam. Begrunda hur Profetens ädla moral och hans teknik att lyssna på ’Utbah uppmärksamt påverkade honom, trots att han var en svuren fiende till Islam.

Vid ett annat tillfälle beslutade Quraysh att skicka Husayn bin al-Mundhir al-Khuza’i – fadern till Profetens följeslagare, ’Imran bin Husayn – för att diskutera med Profeten (fred över honom) och för att övertala honom att ge upp hans uppdrag.

’Imrans far besökte Profeten (fred över honom) medan han satt med sina följeslagare och han sade till honom de vanliga klagomålen som Quraysh brukade säga till honom: ”Du har splittrat oss, delat våra led…” medan Profeten (fred över honom) lyssnade lugnt tills han avslutade.

Profeten (fred över honom) sade då till honom på ett artigt sätt: ”Är du klar, O Abu ’Imran?”

Ja”, svarade han.

Profeten (fred över honom) sade: ”Svara då på mina frågor.”

Okej, jag lyssnar”, sade han.

Profeten (fred över honom) sade: ”O Abu ’Imran, hur många gudar dyrkar ni?”

Han svarade: ”Sju. Sex på jorden och en i himlen!”

Profeten (fred över honom) sade: ”Vilken av dem älskar du och fruktar?”

Han sade: ”Den i himlen.”

Profeten (fred över honom) sade i all artighet: ”O Husayn, om du skulle acceptera Islam, kommer jag att lära dig två ord som du kommer kunna dra stor nytta av.”

Husayn accepterade Islam på plats och sade: ”O Allahs Sändebud, lär mig de två ord du lovade att du skulle lära mig.”

Profeten (fred över honom) sade: ”O Allah, inspirera mig med vägledning och skydda mig från min egen ondska.”

Hur underbart var inte det sätt som Profeten (fred över honom) behandlade människor! Och hur vackert var inte hans karaktär och den positiva inverkan på dem! Denna typ av attityd går en lång väg i förande av icke-muslimer närmare Islam.

En ung man reste en gång till Tyskland för studier och bosatte sig i en lägenhet. Det fanns en ung tysk man som bodde i lägenheten mittemot honom. De hade inte något samband med varandra förutom att de var grannar. En gång reste den tyska grannen oväntat. Ett tidningsbud brukade leverera en tidning varje dag och lämna det vid hans dörr.  Den unge mannen märkte att tidningarna samlade sig på hög och gick sedan för att fråga de andra grannarna för att ta reda på om grannen hade rest. Han plockade upp alla tidningar och placerade dem på ett säkert ställe. Han började hämta den nya tidningen varje dag och la till den i samlingen.

När hans granne återvände efter ett par månader, hälsade han honom och gav honom alla tidningar. Han sade: ”Jag tänkte att du kanske följde en nyhet eller deltar i en tävling och jag ville inte att du skulle missa det.”

Grannen blev förvånad över detta och sade: ”Skulle du vilja få betalt för dina tjänster?”

Han sade: ”Nej. Vår religion befaller oss att visa godhet mot våra grannar och eftersom du är min granne, måste jag vara vänlig mot dig.” Personen fortsatte att vara välvillig mot sin granne tills han slutligen omfamnade Islam.

Detta, vid Allah, är det verkliga glädjen i livet, att känna att man dyrkar Allah genom att varje liten sak du gör, även i hur du behandlar andra. Hur ofta är det människor vänder sig bort från Islam på grund av den dåliga behandling de får av en del muslimer; en förtrycker sina anställda, en annan bedrar sin kund och en annan stör sin granne? Låt oss göra en nystart med dem.

Upplysning…

Den bästa predikanten är den som predikar med sina handlingar innan sitt ord. 

[Ur boken ”Njut av ditt liv” av Shâykh Muhammad al-‘Arifi]

Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 4

Shaytans utseende

Att Shaytan är ful till utseendet är en väl inrättad tanke som finns i människornas huvuden. Allah har liknat frukten av trädet Zaqqoom som växer i botten på helvetet med shayatins huvud. Det är känt att deras utseende och form är ful. I en hadith av Ibn Umar (må Allah vara nöjd med honom) berättar han att profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Be inte när solen går upp (vid soluppgång) eller när den går ner (vid solnedgång) eftersom den går upp mellan Shaytans två horn.” [Muslim (1/567)(nr.828)]

Innebörden av den här hadithen är att grupper av polyteister brukade dyrka solen och de brukade buga inför den när den gick upp och när den gick ner. Vid den tidpunkten brukade Shaytan sätta sig mot solens riktning så att de skulle dyrka honom. Det står klart och tydligt i hadithen av Amr ibn Absah al-Sulami (må Allah vara nöjd med honom) som frågade profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) angående bön och han (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Be fajr (gryningsbön), sen sluta att be till dess att solen har gått upp och är över horisonten, för när den går upp, går den upp mellan Shaytans två horn och vid den tidpunkten dyrkar kuffar (icketroende) solen. Be sedan efter det eftersom bön vittnas och närvarar av änglarna. Sedan förbjöd han honom att be efter Assr till dess att solen har gått ner för att den går ner mellan Shaytans två horn och vid den tidpunkten ber kuffar (icketroende) till den.” [Muslim (1/569) (nr.832)]

Alltså har vi blivit tillsagda att inte be vid dessa två tider utan den korrekta åsikten är att bön vid dessa tider är endast tillåtet om det finns en orsak för det som till exempel tahiyyat al-masjid (två rakah för moskén), men det är inte tillåtet att om det inte finns någon specifik orsak som generella extra böner eftersom profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: ”… gå inte ut för att be avsiktligt…” [Bukhari (6/335) (nr.3272, 3273)] dvs. ha inte avsikt att be dessa tider.

Vår älskade Profet Muhammad, fred över honom

Bland dem utdrag ifrån al-‘Aqeedah at-Tahaweyyah som jag tycker om väldigt mycket är den nedan:

* Och vi är säkra på att Muhammad (må Allah välsigna honom och bevilja honom fred) är Hans utvalda tjänare, utvalda profet och Hans Sändebud som Han är nöjd med.

* Och att han är profeternas sigill, de gudfruktigas Imam, den mest hedrade av alla budbärare och den mest älskade av världarnas Herre.

* Varje anspråk på profetskap efter honom är lögn och bedrägeri.

* Han är den som har skickats till alla jinn och alla människor med sanning och vägledning och med ljus och upplysning.

Må Allahs frid och välsignelser vare över vår älskade Profet Muhammad, salla Allahu ‘alayhi wa sallam! Sänd över honom flerfaldiga frid och välsignelser, speciellt under fredagar då det är rekommenderat att göra det.

Anas

Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 3

Shaytan och Jinn

Shaytan, satan, som Allah talar om till en stor del om i koranen är från djinnens kungarike. I början dyrkade han Allah och han levde i himmelen med änglarna och trädde in i paradiset. Sedan var han olydig med arrogans och högmod mot sin Herre efter att Allah beordrade honom att buga inför Adam. Så Allah förkastade honom från sin barmhärtighet.

På arabiska riktas ordet Shaytan till varje oförskämd och rebellisk, och detta riktas mot denna på grund av hans oförskämdhet och revolterande mot sin Herre.

Detta namn, Shaytan, är känt hos de flesta nationerna på jorden i en mer eller mindre samma form. Denna skapelse har misströstats Allahs barmhärtighet, därmed har Allah kallat honom för Iblees. “Balas” på arabiska betyder ”den som inte har något gott hos sig”, och “Ablasa” betyder att vara fylld av förtvivlan och förvirring.

Shaytans ursprung

Som det har sagts tidigare är Shaytan en jinn. Detta har ifrågasatts av tidigare och senare skrivare som har använt följande vers som bevis.

”Kom ihåg när vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten och alla föll ned utom Iblees. Han vägrade, full av högmod och han blev en av de icketroende (de som förnekar sanningen och är olydiga mot sin Herre).” [Surah al-Baqarah 2:34]

Deras argument är att i denna vers säger Allah att alla änglar bugade utom Iblees vilket tyder på att han var en av dem. Detta argument av dem att Iblees var en av änglarna grundar inget bevis eftersom detta kan vara ett fall av istithnaa munqati (en arabisk grammatisk konstruktion som visar på att det som kommer efter ordet illa (utom) inte är av samma natur som det som kommer före det) vilket det är, eftersom Allah har sagt att Iblees är en av jinnen. Allah säger:

”Kom ihåg när vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam, och alla föll ned utom Iblees. Han tillhörde skaran av jinn och han trotsade sin Herres befallning.” [Surah al-Kahf 18:50]

Som vi vet från korrekta källor är jinn inte detsamma som änglarna eller mänskligheten såsom Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Änglarna skapades av ljus, jinn skapades av rökfri eld och Adam skapades av lera.” Hadithen finns återberättad i Sahih Muslim.

al-Hasan al-Basri (må Allah visa honom nåd) sade: ”Iblees var inte av änglarna, inte ens för ett ögonblick.” [Al-Bidaayah wal-Nihaaya (1/79)]

Imam Ibn Taymiyah (må Allah visa honom nåd) sammanfattade att: ”Shaytan var till uppträdandet en ängel men inte till ursprung och attityd”. [Majmoo’ al-Fataawa (4/346)]

Det finns inga klara bevis som pekar på om Shaytan var fadern till jinn eller bara en av dem, men den senare är mer sannolik på grund av versen 18:50. Ibn Taymiyah (må Allah visa honom nåd) höll åsikten att Shaytan var fadern till jinn såsom Adam var fadern av mänskligheten. [Majmoo’ al Fataawa (4/235,346)]