Istikhara bönen (på svenska)

Fråga ALLTID Allah om vägledning! (Istikhara*)

Djâbir ibn ’Abdillâh sade: ”Profeten (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom) brukade lära oss att be [Allâh] om vägledning i alla våra angelägenheter på samma sätt som han brukade lära oss ett kapitel från Koranen. Han sade (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom): ’Om någon av er avser att göra något, låt honom då be två rak’ah [frivillig bön] bortsett från de obligatoriska bönerna, och sedan säga:

På arabiska:
”Allaahomma inni astakhiiroka bi‘ilmik, wa astaqdiroka bi qodratik, wa as´aloka min faḍlikal-‘aḋhiim, fa innaka taqdiro wa laa aqdir, wa ta‘lamo wa laa a‘lam, wa Anta ‘Allaamol-ghoyoob. Allaahomma in konta ta’lamo anna haadhal-amr – [och här nämner du den angelägenhet som du önskar vägledning i  ] – khayran lii fii (diinii wa ma‘aashii wa ‘aaqibati amrii) [eller så säger du: ‘aadjilihi wa aadjilih]   faqdorho lii wa yassirho lii thomma baarik lii fiih, wa in konta ta‘lamo anna haadhal-amra sharron lii fii (diinii wa ma’aashii wa ‘aaqibati amrii) [eller så säger du: ‘aadjilihi wa-aadjilih]  faṣrifho ‘annii waṣrifnii ‘anho waqdor liyal-khayra ḥaytho kaana thomma arḍinii bih. ”

På svenska:
”Åh Allâh! Jag ber dig om vägledning genom Din [allomfattande] kunskap, och jag söker förmåga genom Din förmåga, och jag ber Dig från Din enorma gunst [välvilja], för sannerligen är Du kapabel till allt och jag inkapabel, och Du har kännedom [om allt] vilket jag inte har, och Du är Den [Ende] Kunnige om det osedda. Åh Allâh! Om du vet att denna sak [och du nämner ditt ärende] – [och här nämner du den angelägenhet som du önskar vägledning i] – är bra för mig, för min religion, mitt liv och dess slut, [eller så säger du: i denna värld och i nästkommande] så genomför det för mig och underlätta det och välsigna det sedan. Och om du vet att denna sak är dålig för mig, för min religion, mitt liv och dess slut, [eller så säger du: i denna värld och i nästkommande] vänd mig då bort från det och vänd det bort från mig, och besluta godheten för mig varhelst det må vara och gör mig sedan nöjd [med ditt beslut].”’” 

Den som söker vägledning hos sin Skapare, som rådgör med de troende bland skapelsen och som sedan är resolut i sitt beslut kommer inte att ångra sig, för Allâh säger:
”Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till Allâh; Allâh älskar dem som sätter sin lit till Honom.” (3:159)

*Salât al-istikhârah = Bön där man ber AllÂh om vägledning. Åkallelsen kan sägas före avslutandet av bönen (d.v.s. före taslîm (hälsningen till höger och vänster sida)) eller direkt efter man har avslutat bönen. Det mest rekommenderade är dock att säga åkallelsen före taslîm.

Må Allah belöna översättarna!

#hadith #sunnah  #hisnulmuslim #istikhara #anasblogg #anaskhalifa

Er bror Anas Khalifa

Annonser

Viktiga Grundlektioner

Grundlektioner

Av Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (må Allah visa honom nåd)

  1. Memorera öppningskapitlet (surah) i Koranen; Al-Fatiha (öppningen) och andra korta delar och suror från nr. 99 (Al-Zalzalah) till 114 (An-Naas). Varje muslim måste försöka memorera, recitera och förstå delar och/eller suror från den Nobla Koranen.

Fortsätt läsa Viktiga Grundlektioner

Är det tillåtet för en kvinna att medverka i en begravning?

Fiqh (Jurisprudens) för alla – Bönetider (Awqat As-Salat)

Bönetider (Awqat As-Salat)

Detta kan praktiseras i trakter där solen är synlig och klar på himlen.

  • Salat al-Dhur (middags bön) börjar när solen rör sig från sin högsta punkt mot horisonten, och sluter när skuggan är lika lång som föremålet man mäter med är.
  • Salat al-´Asser (eftermiddags bön) börjar när salat al-Dhur slutar och slutar själv när solen skiftar sin färg från vittskådande till gult nyans.
  • Salat al-Maghreb (kvälls bön) börjar efter solnedgång och slutar när den röda färgen över horisonten har försvunnit.
  • Salat al-´Isha (natt bön) börjar när den röda horisonten är borta och slutar i mitten av natten (halva tiden mellan kvällsbönens slut och morgon bönens början).
  • Salat al-Fajr (morgon bön) börjar när horisonten börjar lysa upp samt lite av himlavalvet och slutar när solen stiger fram över horisonten.

Och den som har en god grund och blivit förhindrad från att göra sin bön i god tid, men endast hinner göra en ruk´aa innan nästa bön börjar har fått sin bön godkänd in sha allah. Att utföra sin bön inom respektive tid är ett måste för alla muslimer. Det finns även tider då man borde undvika att utföra sina böner i. Dessa tider är strax efter salat al-Fajr till ca 20-30 min efter solen har stigit upp. När solen står som högst tills den börjar röra sig mot horisonten och efter salat al-´Asser tills salat al-Maghreb börjar. Fortsätt läsa Fiqh (Jurisprudens) för alla – Bönetider (Awqat As-Salat)