Hur barmhärtig är Allah mot Hans tjänare?

Hur barmhärtig är Allâh, för att jag hörde att han älskar dig mer än 70 mödrar. Stämmer det? Förklara är du snäll?

Prisad vare Allâh

Allâh är Fortsätt läsa Hur barmhärtig är Allah mot Hans tjänare?

Annonser

Är det tillåtet att ge allmosa till fattiga i Afrika?

Är det tillåtet för en kvinna att medverka i en begravning?

Teologiskt svar till ondskans problem och Guds existens

Ca 300 år före vår tideräkning frågade sig den grekiska filosofen Epikuros om det så kallade “ondskans problem”. Precis som många andra samtida förkastade han idén om en gud som styrde och som intresserade sig för människornas liv. Epikuros trodde på gudar och var ingen ateist, men trodde inte att gudarna intresserade sig för mänskliga angelägenheter. Han argumenterade därför,

Vill Gud förebygga ondska, men kan inte? Då är han inte allsmäktig. Kan han, men vill inte? Då är han illvillig. Både kan och vill han? Hur kan det i så fall finnas ondska?[1]

Detta argument använder sig många ateister av som vill mena att om en Allsmäktig och Allgod Gud existerar, hur kan då denna Gud tillåta lidande och ondska på jorden? Fortsätt läsa Teologiskt svar till ondskans problem och Guds existens