Tafsir på Surah Al-‘Asr

Surah Al-‘Asr (kapitel – 103) uppenbarades i Makkah.

Hur ‘Amr bin Al-‘As (må Allah vara nöjd med honom) var medveten om Koranens mirakel gällande denna Surah? Fortsätt läsa Tafsir på Surah Al-‘Asr

Annonser

Vad är ”Tarteel” i Koranen?

Det är rekommenderat att läsa Koranen med Tarteel under alla omständigheter.

Det står följande i de olika Tafasir [tolkningarna av Koranen] om denna välsignade vers: Fortsätt läsa Vad är ”Tarteel” i Koranen?