Att införskaffa hund eller ha hund hemma?

Annonser

Villkoren för mannens klädsel i Islam

Teologiskt svar till ondskans problem och Guds existens

Ca 300 år före vår tideräkning frågade sig den grekiska filosofen Epikuros om det så kallade “ondskans problem”. Precis som många andra samtida förkastade han idén om en gud som styrde och som intresserade sig för människornas liv. Epikuros trodde på gudar och var ingen ateist, men trodde inte att gudarna intresserade sig för mänskliga angelägenheter. Han argumenterade därför,

Vill Gud förebygga ondska, men kan inte? Då är han inte allsmäktig. Kan han, men vill inte? Då är han illvillig. Både kan och vill han? Hur kan det i så fall finnas ondska?[1]

Detta argument använder sig många ateister av som vill mena att om en Allsmäktig och Allgod Gud existerar, hur kan då denna Gud tillåta lidande och ondska på jorden? Fortsätt läsa Teologiskt svar till ondskans problem och Guds existens

”Vi är Islam”

Ta avstånd från all form av sekterism! Jag uppmanar alla ungdomar att de än en gång ska se efter deras egentliga tillhörighet. Alla dessa sekter och grupperingar är en av orsakerna bakom muslimernas svaghet och splittring. Tyvärr är det ofta idag man ser ungdomar som ger företräde till sin grupp före Islam!! En av ungdomarna som tillhörde en grupp och sedan lämnade den har sagt: Fortsätt läsa ”Vi är Islam”

Fiqh (Jurisprudens) för alla – Bönetider (Awqat As-Salat)

Bönetider (Awqat As-Salat)

Detta kan praktiseras i trakter där solen är synlig och klar på himlen.

  • Salat al-Dhur (middags bön) börjar när solen rör sig från sin högsta punkt mot horisonten, och sluter när skuggan är lika lång som föremålet man mäter med är.
  • Salat al-´Asser (eftermiddags bön) börjar när salat al-Dhur slutar och slutar själv när solen skiftar sin färg från vittskådande till gult nyans.
  • Salat al-Maghreb (kvälls bön) börjar efter solnedgång och slutar när den röda färgen över horisonten har försvunnit.
  • Salat al-´Isha (natt bön) börjar när den röda horisonten är borta och slutar i mitten av natten (halva tiden mellan kvällsbönens slut och morgon bönens början).
  • Salat al-Fajr (morgon bön) börjar när horisonten börjar lysa upp samt lite av himlavalvet och slutar när solen stiger fram över horisonten.

Och den som har en god grund och blivit förhindrad från att göra sin bön i god tid, men endast hinner göra en ruk´aa innan nästa bön börjar har fått sin bön godkänd in sha allah. Att utföra sin bön inom respektive tid är ett måste för alla muslimer. Det finns även tider då man borde undvika att utföra sina böner i. Dessa tider är strax efter salat al-Fajr till ca 20-30 min efter solen har stigit upp. När solen står som högst tills den börjar röra sig mot horisonten och efter salat al-´Asser tills salat al-Maghreb börjar. Fortsätt läsa Fiqh (Jurisprudens) för alla – Bönetider (Awqat As-Salat)

Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 5

Djinn – mat, dryck och giftermål

Djinn (inklusive Shaytan) äter och dricker. Det är återberättat från Abu Hurairah (må Allah vara nöjd med honom) att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) bad honom en gång att hämta lerstenar för att rena sig efter toalettbesök och han sade: Hämta inga ben eller torkad dynga”. Sedan när Abu Hurairah (må Allah vara nöjd med honom) frågade om orsaken varför han inte fick hämta ben eller torkad dynga? Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) svarade: ”Det är djinnens mat. En grupp djinn av Nusaybeen kom till mig – och vilka goda djinn de är – och frågade mig om försörjning. Jag bad för dem till Allah och bad att varje ben eller torkad dynga de passerade skulle vara mat för dem.” [Bukhari (7/71)(nr.3860)]

Det är även berättat att Shaytan äter med vänster hand och därför har vi blivit beordrade att skilja oss från honom i detta. I en hadith av Ibn Umar (må Allah vara nöjd med honom) berättas det att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: ”När någon av er äter ska han äta med höger hand, och när någon av er dricker så ska han dricka med höger hand, för Shaytan äter med sin vänstra hand och dricker med sin vänstra hand.” [Muslim (3/1597) (nr.2020)]

Dessa texter visar klart och tydligt att djinn och shayatin äter och dricker. Det verkar även så att djinn gifter sig. Några lärda har sagt detta på grund av versen där Allah säger: ”… de som varken människor eller djinn förut haft Tamth (sexuell relation) med. ” [Surah ar-Rahman 55:56]

Tamth på arabiska betyder samlag. Vidare säger Allah att Shaytan har barn: ”Vill ni ta honom och hans anhang (avkomma) till era beskyddare i Mitt ställe fastän de är era fiender.” [Surah al-Kahf 18:50]

Qataadah – må Allah visa honon nåd – sade: ”Shaytans avkomma producerar barn precis som Adams avkomma producerar barn, men de är större till antal.” [Laqt al-Marjaan (sid.51)]