Barmhärtiga sinsemmellan

En av mina senaste föreläsningar där jag pratar om något vi alla är i behov av Fortsätt läsa Barmhärtiga sinsemmellan

Annonser

Välsignad vare al-Shaam

Zayd ibn Thabit (må Allah vara nöjd med honom) berättade att Profeten (fred över honom) sade: ”Välsignad och salig är al-Shaam (bl.a. dagens Syrien)!” Vi frågade: ”Hur kommer detta sig Allah Sändebud?” Han sade: Fortsätt läsa Välsignad vare al-Shaam

Har vi goda skäl för att tro?

Varför är universum så som den är?

En av de viktigaste frågorna som nästan alla tänkare, filosofer och människor som jag och du ställer är Fortsätt läsa Har vi goda skäl för att tro?

Tha’labahs berättelse

Följande är en omskakande berättelse som handlar om sänkandet utav blicken. Vi får se ett exempel på hur noggranna följeslagarna var med att inte begå några synder, och om de gjorde det, så får vi ett exempel på hur djupt de ångrade sig…

Det fanns en följeslagare som heter Fortsätt läsa Tha’labahs berättelse

Är det tillåtet för en kvinna att medverka i en begravning?