Vad är ”Tarteel” i Koranen?

Det är rekommenderat att läsa Koranen med Tarteel under alla omständigheter.

Det står följande i de olika Tafasir [tolkningarna av Koranen] om denna välsignade vers: Fortsätt läsa Vad är ”Tarteel” i Koranen?

Annonser

Hur barmhärtig är Allah mot Hans tjänare?

Hur barmhärtig är Allâh, för att jag hörde att han älskar dig mer än 70 mödrar. Stämmer det? Förklara är du snäll?

Prisad vare Allâh

Allâh är Fortsätt läsa Hur barmhärtig är Allah mot Hans tjänare?

Viktiga Grundlektioner

Grundlektioner

Av Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (må Allah visa honom nåd)

  1. Memorera öppningskapitlet (surah) i Koranen; Al-Fatiha (öppningen) och andra korta delar och suror från nr. 99 (Al-Zalzalah) till 114 (An-Naas). Varje muslim måste försöka memorera, recitera och förstå delar och/eller suror från den Nobla Koranen.

Fortsätt läsa Viktiga Grundlektioner

Barmhärtiga sinsemmellan

En av mina senaste föreläsningar där jag pratar om något vi alla är i behov av Fortsätt läsa Barmhärtiga sinsemmellan

Välsignad vare al-Shaam

Zayd ibn Thabit (må Allah vara nöjd med honom) berättade att Profeten (fred över honom) sade: ”Välsignad och salig är al-Shaam (bl.a. dagens Syrien)!” Vi frågade: ”Hur kommer detta sig Allah Sändebud?” Han sade: Fortsätt läsa Välsignad vare al-Shaam

Har vi goda skäl för att tro?

Varför är universum så som den är?

En av de viktigaste frågorna som nästan alla tänkare, filosofer och människor som jag och du ställer är Fortsätt läsa Har vi goda skäl för att tro?