Vad är ”Tarteel” i Koranen?

Det är rekommenderat att läsa Koranen med Tarteel under alla omständigheter.

Det står följande i de olika Tafasir [tolkningarna av Koranen] om denna välsignade vers: Fortsätt läsa Vad är ”Tarteel” i Koranen?

Annonser